Förskollärare erbjuds säga upp sig: ”Blir barnvakteri”

Maria Westlund, ordförande för Sveriges Lärare i Hörby, är oroad över att kommunen erbjuder förskollärare avgångsvederlag och ersätter dem med barnskötare.

Hörby kommun har erbjudit alla förskollärare sex månadslöner och arbetsbefrielse om de säger upp sig.
– Förskolan blir ett barnvakteri om de som slutar ersätts med barnskötare, säger Maria Westlund, ordförande för Sveriges Lärare i Hörby.

Barnunderlaget minskar i Hörbys förskolor och kommunen har därför bestämt att minska antalet förskollärare.

Under ett par veckor fick förskollärarna fundera om de ville lämna sina tjänster mot sex månadslöner i ersättning och arbetsbefrielse.

Många nappade. Allt för många.

– Alternativet hade varit att säga upp personal utifrån LAS-listor. Sist in först ut. Erbjudandet uppfattades som positivt, säger Hörbys skolchef Jonas Åkesson.

”Barnskötare har också utbildning”

Sveriges Lärares ordförande i Hörby, Maria Westlund är inte lika positiv.

– Agendan är att ersätta legitimerade förskollärare med billigare barnskötare. Att gå från en pedagogisk verksamhet till barnvakteri.

Enligt Jonas Åkesson har inga beslut fattas kring vilka eller hur många som kommer att få ta del av utköpsprogrammet. Frågan måste först förhandlas med facket. Men att ersätta en eventuell brist på personal med barnskötare anser han inte vara ett stort problem.

– Barnskötare har också en adekvat utbildning, säger han, men understryker att det inte är kopplat till utköpsprogrammet av förskollärarna.

Facket: ”Det är ett hån”

Maria Westerlund håller inte med.

– Det är ett hån. Förskollärare har 3,5 års högskoleutbildning och är legitimerade. Barnskötare kommer från gymnasiet. De gör ett bra jobb utifrån förutsättningarna men det går inte att jämföra dem med förskollärarna.

Skolchefen Jonas Åkesson har tidigare jobbat som chef inom friskolekoncernen Norlandia. Där är förskollärartätheten runt 30 procent. Betydligt lägre än riksgenomsnittet.

Hörbys uttalade mål är att ha 71 procent förskollärartäthet. Idag ligger siffran på 65 procent, enligt Jonas Åkesson. Att öka antalet är inte aktuellt.

– Vi vill bibehålla nivån vi har.

Vägrar tänka på budgeten

Är Norlandia och andra friskolor en förebild som visar att andelen inte behöver vara mer än 30 procent eller anser du att det är för lågt?

– Jag anser att det är för låg andel förskollärare med 30 procent. Det går aldrig att försäkra eller lova att personalstyrkan ska bestå si eller så mycket av en viss yrkeskår då det beror på tillgången till, i detta fall, förskollärare. Det jag kan säga är att ambitionen är att behålla 65 procent förskollärare och det finns utrymme i budgeten. Det finns inga besparingskrav på att sänka andelen förskollärare.

Maria Westlund har en annan bild.

– Arbetsgivaren har varit öppen med att de behöver sänka kostnaderna och bett mig tänka på budgeten. Det vägrar jag. Jag tänker på barnen, eleverna och våra medlemmar. Att ersätta förskollärare med billigare barnskötare kommer att vara negativt för alla, vi har en läroplan att förhålla oss till.