Trendbrott kring nationella proven: "Väldigt glada över detta"

Anders Boman på Skolverket är glad över årets trendbrott.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

För första gången sedan 2011 har det inte läckt ut nationella prov före provtillfällena. Däremot har de nationella proven spridits under provtillfällena och i efterhand. Det uppger Anders Boman på Skolverket.

De sista nationella proven görs den 20 maj och nu hoppas Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket, att den positiva utvecklingen ska hålla i sig.

Anders Boman, enhetschef nationella prov Skolverket. Foto: Skolverket

– Hitintills har inget prov i år spridits före provtillfällena. Däremot vid provgenomförandet och efteråt men då kan de inte användas för att fuska. Däremot är det självklart ett problem att sekretessen har brutits och provfrågor kan behöva göras om till andra år, säger han.

NP hett diskussionsämne på sociala medier

Diskussionerna om nationella proven har pågått i åtskilliga veckor på olika lärarforum. Den återkommande frågan har varit ifall de nationella proven har spridits innan provtillfällena och om de då är värdelösa vid bedömningen av eleverna och betygsättningen.

Även Skolverket har följt diskussionerna bland lärarna och har också fått in enstaka anmälningar som de följt upp. Det har bland annat funnits gamla nationella prov där någon har ändrat årtalet på provet till 2022 och lagt ut i sociala medier. Det har också funnits delprov i bland annat matematik från årets nationella prov som lagts ut på sociala medier men de har alltså, enligt Anders Boman på Skolverket, läckt ut under provtillfället eller lagts ut strax efteråt.

Det har också förekommit larm från lärare, bland annat i Örebro, där elever misstänks ha tittat på prov natten innan provtillfället men det har inte gått att bekräfta vid kontroll att några prov fått en större viral spridning, enligt Anders Boman.

– Vi är faktiskt väldigt glada över detta. Det har inte hänt sedan 2011. Det vi ser i år är att alla lärare och rektorer på skolorna verkar ha hanterat proven på ett bra sätt, säger han.

Lärare slipper merarbete

Det innebär att de nationella proven i år går att använda vid bedömning och betygsättning och att lärare slipper allt merarbete som det innebär med att ta fram ersättningsprov efter att nationella prov läckt.

– Det har varit extremt besvärligt under tidigare år för många lärare och ökat deras arbetsbörda när det upptäckts att nationella prov spridits och de har lagt ned en massa tid utan att kunna dra nytta av fördelarna med proven, säger Anders Boman.