Knepen för att lyckas med ledarskap i klassrumet

Foto: Marcus Gustafsson

John Steinberg är fil.dr i pedagogik, författare till ett femtiotal böcker och har arbetat som universitetslektor och rektor.

Finns det något enkelt knep för att snabbt komma igång med lektionen och samtidigt skapa en god stämning i klassen?
John Steinberg lotsar lärare i behov av vägledning genom kobbar och skär och tipsar lärare som vill ge eleverna större ansvar.

I nya upplagan av boken ”Ledarskap i klassrummet” har John Steinberg ställt in siktet på erfarna lärare.

– Jag skriver för Sofie, 40, med 15 år i yrket. En fiktiv person som varit med ett tag och som sett trender komma och gå och som har börjat fundera över om det finns något annat sätt att arbeta på. Nya lärare vill gärna testa sina egna idéer först.

Boken är som tidigare mer tänkt att användas som en studiecirkelbok än som förkovring för enskilda lärare. John Steinberg tar upp situationer som läraren, oavsett val av pedagogik, möter under en dag och hur dessa bäst hanteras individuellt och gemensamt.

Nya kapitel och nya checklistor

John Steinberg har även lagt till nya checklistor och tre nyskrivna kapitel om valet av undervisningsmetodik. Oavsett vilken man som lärare föredrar finns det svårigheter som man behöver känna till för att ge dem sin fulla potential.

Tips för bättre ledarskap i klassrummet

Rutiner har alltid varit pedagogens bästa vän. Enkla saker har större betydelse än du tror. Har du en orolig grupp, skaffa tydliga rutiner för följande:

 • Hur du hälsar när eleverna kommer in genom dörren. Elever vill veta att du vill dem väl och ser fram emot att samarbeta med dem.
 • Att du själv är trygg med ditt innehåll, vad du ska säga och hur du ska organisera aktiviteterna. 
 • De bästa pedagogerna kombinerar värme med struktur i bra balans med varandra. Rutiner hjälper.
 • Hur elevers upphängande av kläder, väntan och deras entré i rummet ska fungera.
 • Hur du själv kollar teknik, material, möblering och utsmyckning innan eleverna kommer in i rummet. Då minskar du oro och väntetider både för dig själv och eleverna.
 • Hur du tar en tydlig position i mitten av din ”scen” och i ett koncentrerat och samlat tillstånd berättar om vad som ska hända.
 • Hur du gör lektionsplanen eller ­aktivitetsplanen synlig på tavlan eller whiteboardtavlan – eftersom eleverna minns det du säger och visar längre än det du bara berättar om. Det visar också att du har en plan och det ger trygghet och igenkänningseffekter.

För de nyskrivna kapitlen ges följande – mycket nedkortade – råd:

 • Förmedlingspedagogik: Traditionell undervisning där läraren har huvudrollen och eleverna lär sig genom att lyssna, läsa, skriva och repetera.

– Kräver djup ämneskunskap, entusiasm, berättarförmåga och gärna en dos humor.

 • Motivationsundervisning: Läraren är en motivationsskapare och medresenär. Inlärning sker genom till exempel lek, rollspel, utforskning och spelifiering.

– Kräver struktur och organisation som passar, tydliga ramar och roller i gruppaktiviteter, tid åt efterarbete och utvärderingar.

 • Projektutbildning: Läraren är handledare och mentor. Lärandet sker genom längre grupparbeten, problembaserat lärande och värdeskapande lärande, bland annat.

– Kräver mycket goda förberedelser, struktur och planering. Små elevgrupper och uppföljning, uppföljning, uppföljning.

Tre sorters ledarskap

I boken tar John Steinberg sig an tre specifika områden som är av stor vikt för att uppnå just studiero och ökad kvalitet av undervisningen.

 • Det individuella ledarskapet – eftersom pedagogyrket är ett ledarskapsyrke.
 • Det kollektiva ledarskapet – eftersom det är lättare att lyckas om alla på skolan har ett gemensamt förhållningssätt.
 • Det undervisande ledarskapet – eftersom en god undervisning främjar följsamhet, samarbete och engagemang.

John Steinberg

 • Fil.dr i pedagogik, har arbetat som universitetslektor och rektor.
 • Har skrivit ett femtiotal böcker inom förskola, skola, pedagogik, inlärning, värderingar, ledarskap och kommunikation.
 • Har varit programledare på UR (Dr John).
 • Utsedd till Årets Eldsjäl av Swedish Learning Association 2014.
 • Vann läromedelspriset Lärkan 2019 för professionsutvecklingsböcker, kategori högskolan/universitetet.