Nu startas nytt läsråd för unga: ”Ser ett akut behov”

Foto: Adobe stock

Expertrådet för läsning sker på initiativ av Sveriges Lärare och Lärarstiftelsen.

Nu startar Sveriges Lärare och Lärarstiftelsen Expertrådet för läsning – som består av lärare.
– Vi ser ett akut behov av att prioritera läsundervisning genom hela skolsystemet, säger läraren Björn Kohlström, en av medlemmarna i rådet.

Lärare, förskollärare och forskare går samman i Expertrådet för läsning, som ett svar på läskrisen som Vi Lärare rapporterat om.

– Vi ser ett akut behov av att prioritera läsundervisning genom hela skolsystemet och skapa en skolmiljö där läsning av längre texter är en del av vardagen. Vår tid lider av brist på tålamod, och vi behöver återinföra värdet av djupläsning för att stimulera fantasi och förståelse för komplexa sammanhang, säger Björn Kohlström, gymnasielärare i Jönköping och medlem i Expertrådet.

Expertrådets sex förslag

”Förutom bemannade skolbibliotek och god tillgång till läroböcker, vilket vi betraktar som självklarheter, efterfrågar vi”:

 1. Gedigen utbildning i systematisk läs- och skrivinlärning för alla lärare i förskoleklass och skolår 1–3.
 2. Tid för individuell läsning och gemensamma läsaktiviteter varje skoldag.
 3. Större utrymme för meningsfulla läsupplevelser i skolan, det vill säga tid för kritisk, prövande och begrundande läsning och samtal om texterna.
 4. Politiker som i ord och handling demonstrerar att de förstår bildningens betydelse för samhället, demokratin och framtiden.
 5. Ökad förståelse för att den språkliga mognaden grundläggs i hemmen och att föräldrar som läser med sina barn ger dem livets kanske viktigaste gratisbiljett.
 6. Det breda samhällets stöd för att prioritera djup förståelse framför ytlighet och tid till eftertanke framför forcerade ord och handlingar.

Expertrådet för läsning sker på initiativ av Sveriges Lärare och Lärarstiftelsen.

”Ofta andra än lärare som uttalar sig”

Anna Olskog.

– Ofta är det andra än lärare som uttalar sig om läsning. Debatten ska tas av de som har kunskap och erfarenhet av läsning i skolan. Lärare och skolforskare vet vad som krävs för att barn och unga ska lära sig läsa, säger Anna Olskog, ordförande för Sveriges Lärare.

Rådets uppgift blir att skapa en läsfrämjande miljö, både i skolan och på andra platser i samhället – och rådet vill se engagemang både från vårdnadshavare och bibliotek.

– Det är avgörande att vi som lärare får stöd från hela samhället. Förutom bemannade skolbibliotek och god tillgång till läromedel behöver vi i alla skolor få utrymme för daglig läsning och tid för reflektion över texterna, säger Ann-Christin Källman, lågstadielärare i Mullsjö och medlem i rådet.

Förhoppningen är en djupare diskussion om vad som krävs för att få fler unga ska läsa.

– Genom Expertrådet för läsning, vill vi lyfta lärarnas profession och skapa en fördjupad diskussion om vilka åtgärder som krävs för att öka läsandet bland unga, säger Malin Tufvesson, generalsekreterare för Lärarstiftelsen.

Detta är Expertrådet för läsning

 • Jenny Edvardsson, doktorand, Högskolan i Kristianstad
 • Inger Fridolfsson, speciallärare, Vadstena
 • Björn Kohlström, gymnasielärare, Jönköping
 • Ann-Christin Källman, lågstadielärare, Mullsjö
 • Elisabeth Linnér Fogby, förskollärare, Kalmar
 • Jessica Mellgren, 1–6-lärare, Haninge
 • Anna Månsson Nylund, 1–7-lärare, Göteborg
 • Anna Persson, högstadielärare, Stockholm
 • Michael Tengberg, professor, Karlstads universitet

LÄS ÄVEN: 

Skolministern: Lärare ska utbildas bättre

Storsatsning på läsning i regeringens nya budget

Läskrisen: 9 av 10 lärare oroas över elevernas brister

Drastiskt ras för läsningen i skolan