Ingen coronaeffekt på barns läsförmåga

En studie av lågstadieelevers resultat i lästester visar inga tecken på att läsförmågan försämrats under pandemin. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

De yngsta eleverna tycks ha klarat skolan under pandemin relativt väl. Läsförmågan har inte försämrats, visar en ny studie.

Pandemin tvingade som bekant hela samhället att ställa in och ställa om. Visserligen stängdes inte grundskolan ned i Sverige, men sjuk- och symptomfrånvaro bland både lärare och elever har sannolikt påverkat de flestas vardag.

I vilken grad är ännu svårt att säga, men en studie av lågstadieelevers resultat i lästester visar inga tecken på att läsförmågan försämrats under pandemin.

LÄSTIPS Unga oroliga för sitt mobilanvändande

145 000 resultat

Studien är gjord av forskare vid Linnéuniversitetet och Karolinska institutet som analyserat resultat från stiftelsen Legilexis läsfärdighetstester. Totalt 145 000 testresultat ingår – 85 000 elever deltog före pandemin och 60 000 under pandemin.

Resultat: Ingen "coronaeffekt" kunde ses. Eleverna i årskurs 1, 2 och 3 presterade på samma nivå under pandemin som före. Faktum är att medelvärdena under pandemin till och med låg lite högre, men forskarna påpekar att skillnaden är liten.

– Man hade kunnat anta att undervisningen skulle ha påverkats negativt i någon mån, så resultatet var en positiv överraskning, säger docent Linda Fälth vid Linnéuniversitetets institution för pedagogik och lärande.

Hållbar strategi

Vad säger resultatet om Sveriges val under pandemin att hålla grundskolorna öppna? Forskarna har gått vidare med frågan i en internationell jämförelse.

– Utifrån vad vi nu ser verkar det vara en hållbar strategi att avstå från en generell nedstängning i lågstadiet. Andra länder, som Nederländerna, har rapporterat ett tapp under pandemin och frågan är i vilken grad det beror på att man stängde ned skolorna och hade hem- eller distansundervisning, säger Linda Fälth.

Även om något lästapp inte syns under pandemin betyder inte det att allt är jättebra. I studien konstateras att 11-13 procent av eleverna i årskurs 3 har en mycket begränsad läsförmåga. Det finns alltså många elever som inte lär sig läsa innan de lämnar lågstadiet.

LÄS ÄVEN

FHM ger grönt ljus för skolmatsalen

Wiman: Rör inte vår snuttefilt – sommarlovet

Magister Tran: Det här krävs i utsatta skolor

S-förslag: Förbjud vinstuttag i skolan