Forskarnas lösning för att undvika praxischock

Simulering är intressant, tycker Adam Kedert, ordförande för Sveriges Lärarstudenter. ”Då kan man i en trygg miljö låta studenterna utsättas för verklighetstrogna situationer”, säger han.

Nya lärare är uppskattade men har visat sig ha svårt att hantera vårdnadshavare.
Simulatorer och mentorer kan vara lösning, enligt forskarna.

Direkt efter avslutad utbildning kastas lärarna in i klassrummen engagerade och fulla av iver att förmedla kunskaper. Men, visar en färsk rapport, ivern tar snabbt slut när vårdnadshavarna börjar ställa frågor eller då lektionerna snabbt behöver planeras om.

– Vi tappar många lärare som blir stressade när de kommer ut i yrket, vi måste kunna förbereda dem på ett bättre sätt, säger Adrian Lundberg, lektor vid Institutionen för skolutveckling och ledarskap och Centrum för Akademiskt Lärarskap.

Adrian Lundberg.

Kontrasten mellan teori och praktik kan bli en chock.

– Det gör att många känner sig stressade och blir utbrända eller till och med lämnar yrket tidigt i karriären, säger Adrian Lundberg.

Intressant med simulering

Adam Kedert, ordförande för Sveriges Lärarstudenter, delar forskarnas bild av nyutexaminerade lärares styrkor och brister – och även av ett par av deras förslag på lösning.

– Simulering är intressant. Då kan man i en trygg miljö låta studenterna utsättas för verklighetstrogna situationer. Det behövs.

I rapporten föreslår forskarna att nyutexaminerade lärare inte förväntas göra samma sak som de erfarna kollegorna och att nyutexaminerade lärare ges en mentor. System som finns i Tyskland och Schweiz.

Behövs mer praktiska moment

Enligt Adam Kedert finns det idag redan en lagstadgad rätt till en introduktionsperiod för nya lärare – men den efterlevs inte.

– Det saknas tid och resurser. Alla lärare behöver sättas i arbete som just lärare från dag ett. Att ha en mer erfaren lärare som mentor kräver att även den läraren måste ges tid för mentorskapet.

Men Adam Kedert har ett eget förslag.

– Lärarutbildningen behöver mer praktiska moment. Att flera kurser avslutas med studiedagar i skolor där man får möjlighet att prova teorier i praktiken på riktiga elever. Jag fick göra det nån gång och det var väldigt givande.

LÄS MER:

Här tränar studenterna med hjälp av virtuella elever