Kommunen hyr in konsult – för 51 000 kr i veckan

Huddinge kommun har anlitat en konsult under tiden som en ny arbetsmarknads- och gymnasiedirektör söks.

I väntan på en ny arbetsmarknads- och gymnasiedirektör hyr Huddinge kommun in en konsult.
Kostnad: 1 595 kronor i timmen.

Enligt avtalet mellan Huddinge kommun och företaget Brightmill ska konsulten Louise Furness arbeta som förvaltningsdirektör 32 timmar i veckan för en timkostnad på 1 595 kronor exklusive moms. 

Det innebär, enligt Vi Lärares beräkningar, mellan 25 och 30 procent högre kostnader för kommunen – inklusive försäkringar, pensionsinbetalningar, arbetsgivaravgifter och liknande – jämfört med om hon varit anställd. 

Avtalet sträcker sig från 28 november 2023 till 31 augusti 2024 och stadgar bland annat att parterna på förhand ska komma överens om eventuell övertid. Restid till och från arbetsplatsen ersätts ej.

”Dyrt och kortsiktigt”

Pablo Mendoza, Sveriges Lärare i Huddinge.

Pablo Mendoza, Sveriges Lärares ordförande i Huddinge, vill inte kommentera avtalet mellan Huddinge kommun och Brightmill.

– Rent generellt anser vi att det är problematiskt hur kommunen använder sig av konsulter. Det sker i alldeles för stor utsträckning.

– Förutom att det är kostnadsineffektivt och dyrt är det kortsiktigt. Det gör det också svårare för oss att bygga relationer med arbetsgivaren. Det sprids en osäkerhet i organisationen.

Lösning inom ett halvår

Huddinges HR-direktör Torgny Hagelin säger att kommunen valde att ta in en konsult efter att den tidigare arbetsmarknads- och gymnasiedirektören blivit barn- och utbildningsdirektör.

– Arbetet med att rekrytera en ny arbetsmarknads- och gymnasiedirektör pågår. Vi hoppas ha en ny ordinarie på plats inom ett halvår. Men det gäller att hitta någon med rätt kompetens. 

Kunde ni inte ha löst rekryteringen internt under tiden?

– Frågan är vad som ger minst påverkan på driften i väntan på en tillsättning. Tar man någon internt blir det en lucka någon annanstans alternativt att någon får arbeta mer.

– Den som är mest lämpad att ta en tf-roll är kanske den som också ger mest tapp för verksamheten om hen gör det. 

Är 1 595 kronor i timmen en rimlig ersättning?

– Det beror lite på vad konsulten har med sig i ryggsäcken. Jag skulle säga att det är hyfsat rimligt.