Dagens inlägg innehåller tre funderingar.

Den första handlar om konservatismens medvetna skapande av rangskillnader i samhället.

En av konservatismens grundpelare är enligt Russel Kirk förvissningen ”…att ett civiliserat samhälle behöver rangskillnader och klasser (order and classes).” (Russel Kirk, The Conservative Mind (1954), citerat ur Ernst Wigforss, “Om provisoriska utopier”, Insikt och handling 2 (Lund 1958), s. 105-106).

Det nordiska arbetet med att motverka detta synsätt och istället ge alla barn samma chans och som dåtidens liberaler och socialdemokrater ledde gav oss enhetsskolan. Denna revs ner i Sverige genom friskolereformen 1992. Genom att ge mer välbeställda människor möjligheten att fly skolor med barn de inte vill att deras barn ska umgås med har vi nu skapat en tydlig tudelning av befolkningen.

Det illustreras tydligt genom följande bild som kommer från professor Jonas Vlachos twitterkonto:

kornhall-staplar.jpg

Svenska barn går nu i två olika typer av skolsystem beroende på föräldrarnas inkomst och härkomst. Var det detta vi ville? Och berättade man det för oss?

* * *

Min andra fundering handlar om att en regering satte Håkan Sörman, som är ordförande i styrelsen för den största skolkoncernen Academedia, att utreda den kommunalekonomiska utjämningen och därmed kunna påverka skolfinansieringen till det bolag han är ordförande i (Fi 2022.03).

Det här är något som Marcus Larsson på tankesmedjan Balans skrivit mycket om. Det måste sägas rent ut att detta är jäv och korruption på en nivå så att man inte riktigt kan förstå att man lever i en västerländsk liberal demokrati (men det gäller ju i hög grad frågan om offentlig insyn i all skolverksamhet också, lobbyister och politiker i skön förening mm. mm. – listan kan göras lång).

* * *

Den tredje funderingen är mer av ett hejarop. Hurra för rektor Linnea Lindqvist som fortsätter med sitt enorma arbete för den svenska skolan. Hon är som sin egen utredningstjänst och utredningskansli i ett.

Jag har sagt tidigare att hon borde få medalj, men det kanske snarare är ett uppdrag att göra sådant här hon borde får betalt av staten för att göra. En person som henne kanske kan ersätta en sådan som Håkan Sörman ovan?

Nu har hon tagit fram ett förslag till hur skolans finansiering kan ordnas som förtjänar att läsas av många och tas på allvar i parti- och regeringskanslier.