”Det är vinsten av att vara på en plats där jag känner mig välkommen”, skriver Karin Boberg.

”Vad kan vi göra för att få dig?”

Den frågan fick jag när jag för en tid sedan var på en arbetsintervju – och det kändes som att situationen helt vändes för mig. Jag har nog tidigare alltid tänkt på arbetsintervjuer som ett tillfälle där jag måste visa upp mig. Jag måste visa vad jag går för. Visa vad jag kan och vad jag gjort. Mina referenser som ska granskas.

Med frågan ”Vad kan vi göra för att få dig?” så blev det helt plötsligt den eventuellt blivande arbetsplatsen som tog på sig den rollen. Deras referenser, lokaler, material och dokument som jag nog borde kolla.

Då går det bra för mina elever

  • Vad behöver du för att lyckas här? 
  • Vad behöver du för att vilja jobba här?
  • Hur kan vi göra det här till en attraktiv arbetsplats för dig?

Här var jag i centrum. Inte budgeten, inte det systematiska kvalitetsarbetet, inte skolans årshjul utan jag som pedagog. Och ska vi vara helt krassa: vad är egentligen en skola utan dess pedagoger? Vi vuxna som står där redo från augusti till juni med våra strukturer, våra planeringar, våra lektioner och all vår omsorg. Utan oss skickliga pedagoger så faller ju alla papper och mallar ganska platt.

Att ställa mig som pedagog i centrum och lyfta vikten av pedagogrollen är väl det som verkligen ska till i skolan? Vad behöver vi pedagoger för att kunna göra vårt jobb? Och skulle man lyssna ordentligt så skulle man höra att det nog inte är varken så märkvärdigt eller ej heller särskilt kostsamt, definitivt inte på sikt. Får jag som pedagog det jag behöver vet ju jag och ni kollegor där ute men även den kloke frågeställaren vid just det här tillfället att det kommer gå bra för de 25–30 barnen som kommer hamna i mitt klassrum. 

Många vinster att plocka in

Ja, aningen förenklat beskrivet men jag tror ni hänger med i min tankegång. Får jag förutsättning för att ge mina elever möjlighet att lyckas i skolan – då har vi oerhört många vinster att plocka in på sikt. Vinster som såklart kan beskrivas i en budget men som vi alla förstår går bortom det rent matematiska. 

Vinsten av att ha klarat av grundskolan, vinsten av att ha ett val när grundskolan är slut. Vinsten av att vara på en plats där jag känner mig välkommen, har chans att lyckas och den som möter mig vill att jag är där just då.