LF: Detta krävs för ett bra flyktingmottagande

Foto: Adam Lach.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Mathias Åström, Lärarförbundets förhandlingschef, listar några grundbultar som krävs för att mottagandet av de nyanlända ukrainska eleverna ska fungera i Sveriges skolor.

Staten behöver bidra med rejäla resurser. Lärarna behöver tydliga besked vad de kan prioritera bort. Samtliga kommuner – men även friskolorna – behöver ta ett gemensamt ansvar. Det är några delar som krävs för att bra mottagande.

Förhandlingschefen Mathias Åström på Lärarförbundet säger att alla självklart vill bidra och dra sitt strå till stacken när det gäller att ta emot de ukrainare som nu kommer till Sverige. Han tror även att de ukrainska lärarna som kommer till Sverige blir en viktig resurs för att stötta de ukrainska elever i skolorna eftersom de får arbeta direkt, enligt EU:s massflyktsdirektiv.

Lärarförbundet: Detta krävs 

Däremot behöver några grundbultar finnas på plats för att Sverige ska kunna ta emot de nyanlända eleverna från Ukraina på ett bättre sätt än vad som skedde under förra flyktingkrisen 2015, anser Mathias Åström: 

  • De lärare som arbetar i skolan i dag är i dagsläget slutkörda efter pandemin och måste få ett snabbt besked om vad de kan prioritera bort när det gäller exempelvis dokumentation.
  • Det är också viktigt att staten tydligt går ut och signalerar vilka resurser som kommer att finnas både till kommunerna, Migrationsverket och Skolverket.
  • Friskolorna måste kliva in och ta sitt ansvar så det inte bara blir ett kommunalt åtagande att ta emot de ukrainska eleverna.
  • Det behövs också att kommuner fördelar ansvaret bättre mellan sig än vad som skedde under flyktingkrisen 2015, anser han.

LÄS ÄVEN:

Ny våg av elever – så många kan vara på väg

Regeringens krav på skolorna att ta ansvar

Barnen som kan bli dina elever