Lärarna om konsten att äga sitt klassrum

Lärarna karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring har skrivit boken ”Att äga klassrummet”.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

I boken ”Att äga klassrummet” har grundskollärarna Karin Boberg och Anna Sterlinger Ahlring samlat sina viktigaste erfarenheter och reflektioner kring vad som krävs för att bli en bra ledare i yrket. Boken är upplagd som en handbok med tips och frågeställningar.

Första steget för att lyckas bli en bättre ledare i klassrummet? Öppna upp och prata med dina yrkeskamrater. Reflektionen är nämligen avgörande för att kunna bli en bra ledare, menar lärarduon.

– Det är jättekänsligt att prata om ledarskapet inom kollegiet. Att prata om reflektionen kring ledarskapet är tyvärr någonting man ofta inte gör i skolan, säger Karin Boberg.

Den delade vardagsbetraktelsen var en av anledningarna till varför de bestämde sig för att tillsammans skriva en bok om ledarskap. Syftet är att utmana gamla rutiner som varken är lönande eller effektiva.

– Det är svårt att prata om ledarskap, för många kan det bli väldigt personligt. Vi lärare är nog rädda för att visa oss sårbara. Att behöva hjälp i sitt ledarskap kan tolkas som att du inte är en bra lärare. Det är viktigt att ha högt i tak på sin arbetsplats och våga prata om frågor kring ledarskap, säger Anna Sterlinger Ahlring.

Att prata om reflektionen kring ledarskapet är tyvärr något man ofta inte gör i skolan.

Mitt under bokskrivandet i mars spreds coronaviruset i de svenska klassrummen. Den rådande krisen har gjort bokämnet ännu viktigare, tror hon.

– Det är extra viktigt att ledarskapet ligger på plats när det uppstår en situation som inte är ”som vanligt”, till exempel i de här coronatiderna och när det inte riktigt har varit som det brukar. Om man har en tydlig ledare på skolan blir den här typen av kriser otroligt mycket lugnare, säger Anna Sterlinger Ahlring.

Ledarskapet skapar viktiga strukturer för eleverna, tillägger Karin Boberg.

– För även om ledaren inte är på plats och eleverna kommer in i ett klassrum där det alltid är studiero, då kommer det ändå att fungera även om jag inte befinner mig fysiskt i klassrummet, säger hon.

Boken är indelad i totalt tio kapitel, där varje del belyser olika sidor av ledarskapet. Som exempelvis det tydliga och konsekventa ledarskapet, det relationella och det verbala ledarskapet. Karin Boberg menar att det tydliga och konsekventa ledarskapet är A och O för att lyckas.

– Har jag som lärare sagt att det ska vara tyst i klassrummet, då ska det vara tyst. Det blir ingenting av någonting om man inte har med sig ledarskapet i klassrummet. Om du till exempel bara är relationell i ditt ledarskap så fungerar inte undervisningen i längden.

| Foto: Magnus Glans

Samtidigt tror de att en del lärare har utmaningar i just det tydliga och konsekventa ledarskapet.

– Så fort man börjar tumma på saker med eleverna, det vill säga att man tillåter att några sitter och småpratar och inte lyssnar på min genomgång, kommer jag ha väldigt svårt att ta tillbaka kontrollen, för då visar jag att det jag säger inte är viktigt. Om du börjar vika dig i olika frågor kan det bli fel, säger Anna Sterlinger Ahlring.

Vad kan ni ge för mer konkret råd för att bli en bättre ledare?

– Man behöver använda sina styrkor och vara medveten om att saker och ting betyder någonting. Jag tror att man blir en bra ledare om du som lärare reflekterar över att det du gör kommer påverka elevgruppen, säger Anna Sterlinger Ahlring.

– Sedan ska man också titta på sakerna som man är duktig på. Är du bra på att berätta berättelser ska du använda dig av det i ditt ledarskap. Eller är du exempelvis bra på att prata med eleverna ute på rasten en och en – gör det och använd relationen till att stärka ditt ledarskap, säger Karin Boberg.

Vad ska man akta sig för när det kommer till ledarskap? Vad ser ni för vanliga misstag?

– Du bör inte se dig själv som helt perfekt och skylla på att dina elever inte är undervisningsbara. Den ursäkten är dock tyvärr jättevanlig och något vi hör alltför ofta. För skyller du ifrån dig så stannar man upp och slutar reflektera över sin roll, säger Karin Boberg.

Anna Sterlinger Ahlring:

– Det vi missar många gånger i skolan generellt, alla fall utifrån mina erfarenheter, det är reflektionen om de olika delarna inom ledarskapet. Vi har inte alltid tid och ges inte alltid förutsättningar för att göra detta på skolorna. Vi behöver jobba mycket mer med det kollegiala ledarskapet på plats och analysera vår roll för lyckad undervisning, säger hon.

5 konkreta tips

Så äger du klassrummet

  • Genomför det du har sagt – var konsekvent.
  • Ha tydliga strukturer i klassrummet.
  • Låt förberedelsen ta tid.
  • Utvärdera och väx i ditt ledarskap.
  • Styr med tydliga ramar, rutiner och mycket hjärta!

Karin Boberg

  • Grundskollärare i åk 4–9. Hon bloggar för Skolvärlden, Pedagog Huddinge och på den egna bloggen Karin bygger undervisning. 

Anna Sterlinger Ahlring

  • Anna Sterlinger Ahlring är grundskollärare i åk 4–9. Hon driver podcasten ”Anna och Philips lärarpodcast” som 2017 fick priset Årets insats inom offentlig sektor.