Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

I flera år har lärare vittnat om olika hälsoproblem som de misstänker kan kopplas till grundskolans inomhusmiljö. Bilden är ett montage.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Tångvallaskolan i Falsterbo har stora problem med arbetsmiljön.

Sedan 2019 har lärare vittnat om olika bekymmer som de misstänker kan kopplas till grundskolans inomhusmiljö. Rapporterna har inkommit till och från under årens lopp, men har eskalerat den senaste tiden.

– Vi har fått in anmälningar om arbetsmiljöproblem under ganska lång tid, men för några veckor sedan ändrades innehållet. Hälsoproblemen beskrevs som mycket allvarligare och rent av skrämmande, säger Rosita Andersson Schouenborg, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Vellinge kommun.

Vittnesmål om bland annat huvudvärk, röda ögon, torrhosta, luftrörsbesvär, klåda, andningsproblem och näsblod resulterade i att Lärarnas Riksförbund, tillsammans med Lärarförbundet, beslutade sig för att om att införa skyddstopp på grundskolan.

| Foto: Privat

Stoppet trädde i kraft fredagen den 12 februari men hävdes på måndagen av Arbetsmiljöverket, som inte anser att det fanns tillräckliga skäl för att hålla elever och personal hemma. Beslutet fattades efter att verket genomfört en digital inspektion och har tagits emot med besvikelse av flera lärare, enligt Rosita Andersson Schouenborg.

– Personalen är trött på den långsamma processen. De tycker att kommunen prioriterar fel när de planerar att bygga en ny skola med moderna skolmiljöer, samtidigt som en annan skola får en ny lekplats. Det är såklart fina insatser men den oacceptabla arbetsmiljön på Tågvallaskolan bör åtgärdas i första hand.

Även om Vellinge kommun vidtagit en rad åtgärder och upprättat en handlingsplan sedan hälsoproblemen först uppdagades så har bekymren fortsatt. Kommunen har inte kunnat säkerställa att det beror på inomhusmiljön, men Rosita Andersson Schouenborg påpekar att det finns goda skäl till att tro att så är fallet.

– Skolpersonal som gjort anmälningar uppger att de mår bättre under helger, lov och när det arbetar hemifrån. De ser en klar koppling mellan symtomen och skolmiljön, säger hon.

Under veckan har kommunen beslutat att genomföra nya mätningar av både luft och material på skolan. Utbildningschef Anders Grundberg uppger till Sydsvenskan att det kan dröja sex till åtta veckor innan provsvaren har analyserats. Först därefter kan kommunen se över vilka åtgärder som behöver vidtas.

– Nu går fläktar på maximal kapacitet, och det vädras så fort det går. Vi har utomhusaktiviteter så långt det är möjligt. Och vissa mindre rum som medarbetare reagerat på är stängda, säger Anders Grundberg till Sydsvenskan.

Samtidigt understryker lärarfacken att den rådande situation kräver akuta åtgärder eftersom den innebär fara för både lärare och elevers hälsa.

– Eftersom det kan ta lång tid innan man kan vidta mer omfattande åtgärder så borde arbetsgivaren skaffa baracker eller hitta någon annan lösning så att elever och personal inte behöver sätta sin hälsa på spel för att de befinner sig i skolans lokaler, säger Rosita Andersson Schouenborg.

Sena och uteblivna insatser kan få stora konsekvenser, varnar hon.

– Illamåendet och huvudvärken skulle fortsätta. På lång sikt skulle det dessutom kunna leda till att lärare byter arbetsplats och att det blir svårt att rekrytera ny personal till skolan.