5 tips: Så lyckas du med utvecklingssamtalet

Anna Sterlinger Ahlring ger fem tips på hur de grejar utvecklingssamtal. Illustration: Tommy Parker
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Utvecklingssamtalet kan vara en knepig situation. Här delar Anna Sterlinger Ahlring, grundskollärare inom svenska och SO-ämnen, med sig av sina tips. Tillsammans med kollegan Karin Boberg har hon skrivit böckerna ”Att äga läraryrket” och ”Att äga klassrummet”.

1. Gör en agenda i god tid

– Skriv en inbjudan och var tydlig redan där med vad samtalet går ut på. Berätta vilka punkter som ni kommer att gå igenom under era 30 minuter. Vid samtalet tar du upp agendan igen, visar vårdnadshavare och elev att här ska vi prata om det sociala och elevens kunskaper. 

Är du ny på din arbetsplats så se till att fråga tidigt vilken mall eller struktur som gäller på skolan. 

 

2. Förbered eleven

– Det är viktigt att man förbereder eleven i god tid. Visa i helklass hur samtalet går till, och ge eleverna möjligheten att skriva ner vad de vill gå igenom. De yngsta kan få välja en bild av en gubbe med olika ansiktsuttryck. Låt de äldre eleverna öva på att skriva ner sina tankar om sitt lärande och uttrycka hur de ser på sina kunskaper. Man kan till exempel ge hjälpmeningar, strukturstöd, bildstöd eller frågor. 

LÄSTIPS: Podcast: Så får vi bättre kommunikation med vårdnadshavarna

3. Sätt nåbara mål

– Ge framåtsyftande mål. Du kan sätta långsiktiga mål, men de ska inte vara ouppnåeliga och eleven ska kunna klara dem under terminen. Vid nästa samtal vill man kunna bocka av dem. Därför får det inte vara för mycket. Vi tränar saker med eleverna hela tiden, men vid samtalet är det bra att sätta ett till två mål som är nåbara för barnet i en synbar framtid. 

 

4. Var tydlig och lugn

– Även om man tycker att man har varit tydlig är det lätt med missförstånd. Jag som lärare har förståelse för vad samtalet innebär, men för vårdnadshavare är det inte alltid så lätt. Man är orolig och kanske till och med frustrerad eller arg. Berätta att du ser att de är oroliga, och att du kommer hjälpa dem vidare sedan, men här ska ni prata om elevens lärande.

Försök att inte ta saker som sägs personligt. När jag har samtal är jag väl förberedd i mitt agerande, har ett tydligt kroppsspråk och pratar långsamt, för att ha en professionell framtoning. Jag försöker vara lugn, tar ett djupt andetag, och går ner i tonläge.

 

5. Samtalet ska handla om kunskaperna

– Även elever jag haft länge, vars föräldrar jag känner, kan uttrycka nervositet. Samtalen ska vara framåtsyftande så att du kan lyfta eleven. 

Ett samtal där du ska berätta för barnet att det inte sköter sig, det är inte ett utvecklingssamtal. Behövs samtal om och korrigering av beteendet ska du boka tid med elev och vårdnadshavare vid ett annat tillfälle. 

 

LÄS ÄVEN

Podcast: Så bygger man bra relationer till sina elever

5 steg för att bli en bra mentor – Wiman tipsar

5 tips: Så använder du skönlitteratur i undervisningen

Podcast: Ny lärare i historia och religion på gymnasiet