Han byter sida – och blir ny chef för friskolorna

Sveriges Lärares förre kanslichef blir förbundsdirektör för nya Almega utbildning från 1 september.

Sveriges Lärares tidigare kanslichef Andreas Mörck byter sida och blir chef för det nya arbetsgivar- och branschförbundet Almega utbildning.
– Det är otroligt modigt av min nya arbetsgivare att anställa en person med min bakgrund, säger han till Vi Lärare.

I sommar läggs Friskolornas riksförbund – bransch­organisation för fristående förskolor och skolor – ner och ersätts av Almega utbildning som blir både en bransch- och arbetsgivarorganisation.

– Den nya organisationen innebär att man har båda benen med sig, vilket jag tror jag gör gott för svensk skola och var helt avgörande för mig. Det skapar också en möjlighet till omstart som jag tror är viktig, säger Andreas Mörck som den första september tillträder sin nya tjänst som förbundsdirektör för Almega utbildning.

Under de senaste 25 åren har han arbetat på olika positioner inom Lärarnas Riksförbund och Sveriges Lärare, bland annat som kanslichef.

Blir motpart till Sveriges Lärare

I samband med Sveriges Lärares kongress i våras lämnade Andreas Mörck på eget initiativ förbundet. Bara några månader senare blir han alltså Sveriges Lärares motpart i förhandlingar på den privata sidan.

Företagen inom Almega Utbildning beräknas ha cirka 45 000 anställda inom förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

– Man måste respektera att det finns synpunkter på att jag gör en sådan övergång. Så är det alltid när någon går mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. 

Hur länge sedan är det du erbjöds jobbet?

– Jag fick erbjudandet för drygt en vecka sedan. Dessförinnan ställdes det ett antal förutsättningslösa frågor. 

Förvånad att det gick så snabbt

– När jag sade upp mig från Sveriges Lärare hade jag inget arbete att gå till. För mig är det lite förvånande att det har gått så snabbt. Jag hade egentligen önskat att jag hade kunnat landa lite mer innan jag gick till ett nytt jobb. Jag har arbetat väldigt intensivt under lång tid. Men nu är det som det är. Det är bara att kavla upp ärmarna och ge järnet för svensk skola.

Du tar med dig kunskap om och insyn i Sveriges Lärares strategier inför förhandlingar och liknande, alltså din nya motpart.

– Jag har varit med och dragit upp strategierna inför avtalsrörelserna. Det har varit ett ärligt och rakt tänk, inget överstrategiskt. Det jag tar med från Sveriges Lärare är en mängd goda idéer och kunskap om vad lärarna vill ha: högre löner, bra löneutveckling, hållbar arbetsbelastning och god arbetsmiljö. Lyckas jag med mitt uppdrag hos min nya uppdragsgivare är det bra för svensk skola.

– Det kan aldrig vara dåligt utifrån ett arbetstagarperspektiv att jag har med dig 25 års erfarenhet från hur lärarkåren tycker och tänker. Jag tycker att det är modigt av min kommande arbetsgivare att anställa en person med min bakgrund. Det innebär att de ser behovet av en omstart och att de tar den omstarten på allvar. Annars hade de anställt någon annan.

Olskog kritisk till Mörck

Sveriges Lärares ordförande Anna Olskogs är kritisk till Andreas Mörcks agerande. I en kommentar till Vi Lärare skriver hon:

Anna Olskog.

”Jag har lärt känna Andreas Mörck som en duglig och skicklig person. På det sättet är Almega Utbildning att gratulera till valet av chef för friskoleföretagens partsorganisation. Samtidigt måste jag säga att jag är förvånad över beskedet. Sveriges Lärares uppfattning är att skolföretag som drivs med vinstintresse inte hör hemma i svenskt skolväsende. För en person som tidigare har haft en ledande roll i Sveriges Lärare har jag svårt att se att detta sidbyte rimmar med de värderingar som han företrätt i sin tidigare roll.”

– Jag respekterar ju Anna Olskog som jag tycker är en skicklig ordförande för Sveriges Lärare. Men jag vill inte gärna kommentera hennes tankar kring detta.

Har du bytt åsikt i frågan om vinster?

– Personligen har jag tyckt en sak, men har som anställd tjänsteman i Lärarnas Riksförbund och Sveriges Lärare företrätt förbundets åsikter. Jag skulle aldrig ställa mig över en demokratisk organisations beslut.

”Behövs olika typer av skolor”

Vad tycker du?

– Man måste bestämma sig för om man vill ha mångfald i skolsystemet eller inte. Jag tycker att det är viktigt med mångfald. Alla elever är inte lika. Därför behövs det olika typer av skolor. 

– Ska man ha mångfald behövs det alternativ. Och då är det en utopi att tro att man kan plocka bort aktiebolag som driftform. Man får snarare reglera verksamheten.

Det finns flera exempel på privata skolor som inte är vinstdrivande. 

– Ska vi på riktigt ha fristående verksamhet i offentlig verksamhet, i exempelvis vården eller skolan, kommer vi aldrig ifrån aktiebolagsformen.

Vill bort från polariseringen

Andreas Mörck beskriver senare års skoldiskussion som starkt polariserad där mycket har handlat om att vinna debatten i stället för att åstadkomma förändringar som är bra för landets elever.

– Jag tycker att vi ska sluta fokusera på vinsten och i stället diskutera skolornas verksamhet och vad det för skolsystem som vi vill ha. Att fastna i symbolfrågan vinsten är kontraproduktivt.

– Det gäller att skapa bästa möjliga grund för ett skolsystem som både består av kommunala eller fristående skolor. Min förhoppning är att jag i min nya roll ska kunna bidra till det och att vi kommer bort från den negativa polariseringen. Att tacka ja till det här jobbet var inget lättvindigt beslut från min sida utan något som jag tänkte igenom noga.

Fakta Andreas Mörck

  • Ålder: 50 år.
  • Bor: Lägenhet i Farsta i södra Stockholm.
  • Utbildning: Legitimerad gymnasielärare i samhällskunskap och historia.
  • Bakgrund: Biträdande borgarrådssekreterare till skolborgarrådet i Stockholm Jan Björklund (FP/L). Utredare, utredningschef, kommunikationschef, kanslichef och förbundsdirektör Lärarnas Riksförbund. Kanslichef Sveriges Lärare (slutade 31 maj 2024).
  • Aktuell: Börjar 1 september som förbundsdirektör på arbetsgivarorganisationen Almega Utbildning.
    Inkomst: 1 668 100 kronor (beskattningsbar förvärvsinkomst år 2023).

LÄS MER:

Elever från friskolor får sämre resultat på högskolan

Professorn: Glädjebetyg vanligast på friskolor