Starka reaktioner på kanslichefens nya jobb: ”Ett jättesvek”

Andreas Mörck lämnade jobbet som kanslichef på Sveriges Lärare för att bli förbundsdirektör för nya Almega utbildning. Något som väckt starka reaktioner.

Reaktionerna på att Sveriges Lärares kanslichef Andreas Mörck valt att byta sida och bli förbundsdirektör för friskolornas bransch- och arbetsgivarförbund Almega Utbildning har varit många och starka.

Christian Liljeros, förhandlingsombud och vice ordförande Sveriges Lärare Academedia. 

Christian Liljeros.

– Det hade funnits oerhört många kandidater som hade varit sämre än Andreas Mörck. Han är en väldigt kompetent person och en väldigt skarp strateg. Historien visar att hans företrädare inte ens lyckats komma till slutsatsen att man måste städa på sin egen bakgård.

– Det är i sig en sympatisk ambition men vad kommer att hända när Andreas Mörck märker att smutsen på bakgården inte bara är smuts utan att smutsen är själva fundamentet som branschen vilar på och livnär sig av?

Kommer han att lyckas?

– När han inser att smutsen är fundamentet blir det såklart omöjligt för honom. Men han kommer såklart att lyckas förmedla någon sorts ambition och försök. Sen är det nog bara en tidsfråga innan han själv hamnar i insikten att smutsen inte är smuts utan ett systemfel som inte försvinner med självrannsakan och kosmetisk städning.

– Med det sagt önskar jag honom såklart lycka till.

Britt-Marie Selin ordförande för Sveriges Lärare i Stockholm:

Britt-Marie Selin.

– Ett jättesvek av honom. Att välja en anställning vars syfte är att upprätthålla marknadsskolan efter att ha varit en stor del av Lärarnas Riksförbund i form av kanslichef och nu senaste året kanslichef för Sveriges Lärare där tydliga beslut tagits under kongress efter kongress om att marknadsskolan inte hör hemma i svensk skola.

– Dess konsekvenser är väl kända och att då välja att gå vidare i karriären med ett uppdrag som arbetar för att bibehålla detta system och ser systemet som något positivt när i princip hela forskarvärlden, lärarfacken, svenska folket fått nog av betygskorruption, fusk, ökad segregation och negativa effekter för kommunala skolor vid väl valda friskoleetableringar.

– Andreas är oerhört skicklig och jag är säker på att Almega är helnöjda med denna rekrytering, men för den svenska skolans utveckling och skattebetalares önskan om att skolpengen skall användas till det den är avsedd till och alla som önskar en skola som bygger på likvärdighet är detta inte alls bra.

Jessica Fryksten, ordförande för Sveriges Lärare på IES.

Jessica Fryksten.

– Jag blev chockad. Det var sorgligt att höra men följer mönstret där politiker lämnar sina uppdrag för att bli lobbyister hos dem de kämpat mot i alla år.

– Det är extra olyckligt att han lämnar nu, i uppbyggnadsfasen av Sveriges Lärare, när behovet av erfarna personer är som störst. Han var ju väldigt involverad i sammanslagningen av förbunden och känner såklart till alla fackliga knep och var eventuella svagheter i organisationen finns. Man kan ju undra varför Almega vill ha ”en av våra”?

– Men om han gör det han säger att han ska göra hoppas jag att han löser de höga sjukskrivningstalen bland lärarna i friskolorna.

LÄS MER:

Han byter sida – och blir ny chef för friskolorna