Experten: Därför ska skol-aktiebolagen bort

”Aktiebolag har ett enda mål, och det är vinst till ägarna”, säger Nationalekonomen Anne-Marie Pålsson som ska utreda hur skolaktiebolagen ska avskaffas.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Nationalekonomen Anne-Marie Pålsson gillar både friskolor och aktiebolag – men tycker inte att de hör ihop. Nu ska hon ta fram förslag på hur skolaktiebolagen ska avskaffas.
– Aktiebolag har ett enda mål, och det är vinst till ägarna, säger hon.

LÄSTIPS Därför är friskolornas skolgårdar hemliga

Nationalekonomen Ann-Marie Pålsson ska utreda hur skolaktiebolagen skapar överskott, vilka problem som finns med ägarformen och hur dagens bolag ska kunna omvandlas till ett annat ägarsystem.

– En form som passar bättre för skattefinansierade välfärdstjänster, säger hon.

Friskolor en ”vitamininjektion”

Själv verkar Ann-Marie Pålsson vara nästan lika förtjust i friskolor som i aktiebolag.

– Friskolor är en vitamininjektion för svensk skola, jag har inget emot detta. Och aktiebolag är en genial konstruktion, man måste nästan nypa sig i armen så genial den är. Men man måste fråga sig om aktiebolaget är en lämplig bolagsform för att bedriva skattefinansierad verksamhet, säger hon.

Anne-Marie Pålssons bild är att otydlig målstyrning i skollagen leder till bristande inspektion från Skolinspektionen. Och att aktiebolagen drar nytta av detta på skolmarknaden.

– Lite tydligare mål hade gjort livet lite svårare för aktiebolagen. Men som det ser ut nu är alla dörrar öppna. Och ett aktiebolag har ett enda mål, vinst till ägarna.

Problemet, som hon ser det, är också att aktiebolagsformen leder till att vem som helst kan få inflytande över svensk skola.

Risken: vinsterna hamnar i utlandet

– En myndighet kan inte gå in och förbjuda någon att köpa aktier. Skolinspektionen har bara mandat att pröva lämpligheten hos de personer som utgör skolans ledning – inte de som äger aktierna. För att undkomma kritik kan ägaren tillsätta rektor och styrelse som ser aptitliga ut i Skolinspektionens ögon – och ändå styra verksamheten och plocka ut vinster till andra länder, säger hon.

Utredningen sker på initiativ av fackförbundet Lärarnas riksförbund.

LÄSTIPS Lärarförbundet tvärvänder om statlig skola

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, menar att aktiebolagsformen garanterat tillväxt för friskolorna, som får möjlighet att öppna fler enheter.

”Enorm efterfrågan på friskolor”

Ulla Hamilton, vd, Friskolornas riksförbund.

– Jag tycker att det är en bra verksamhetsform för att driva skola. Ett aktiebolag är en egen juridisk person, skild från den privata ekonomin. Du kan också få andra aktörer att gå in och investera i verksamheten, du kan få kapital för att utveckla verksamheten. Det är positivt eftersom det finns en enorm efterfrågan på friskoleplatser, säger hon.

LÄSTIPS Hamilton: Likvärdighetsutredningen en boxhandske mot friskolorna

Anne-Marie Pålssons kritik mot att insynen och ägarprövningen blir begränsade avfärdar hon.

– Det stämmer inte. Skolinspektionen gör en mycket noggrann ägar- och ledningsprövning av alla som driver aktiebolag, säger Ulla Hamilton.

Men vem som helst kan bli aktieägare?

– Ifall företagen finns på börsen kan vem som helst bli det. Men det är tre eller fyra bolag som finns där, säger Ulla Hamilton.

Hon är inte bekymrad över risken att svenska skattekronor hamnar i utländska skatteparadis.

– Jag hävdar att det är en väldigt överdriven fråga. Det handlar om bolag som bedriver verksamhet i Sverige, och Skolinspektionen inspekterar hur de pengarna används i Sverige.

Anne-Marie Pålssons utredning ska vara klar 2022.

LÄS ÄVEN

Skolpengen ett systemfel – så vill Lärarförbundets experter lösa problemet

Skolbolagen som växer utomlands

Ekström om skolvinsterna: ”Stötande”