Skolverket ska fortbilda i konflikthantering

Foto: Adobe Stock

Skolverket får tre nya fortbildningsuppdrag.

Skolverket får uppdrag att erbjuda fortbildning inom bland annat konflikthantering och språkutveckling för lärare och förskollärare.

Regeringen ger Skolverket tre forbildningsuppdrag. Två av dem är helt nya och ska fokusera på praktisk metodik. Det ena handlar om ämnesdidaktik, ledarskap och konflikthantering, och det andra om språkutveckling, matematik, teknik och naturvetenskap för förskollärare.

Det tredje uppdraget är att utveckla och stärka den vetenskapliga grunden i befintliga insatser som matematik- och läslyften.

– Lärarnas och förskollärarnas kompetens är den enskilt viktigaste faktorn för kvaliteten i undervisningen. Regeringen satsar därför på att utveckla och öka lärares och förskollärares möjligheter till fortbildning, säger skolminister Lotta Edholm.

De tre uppdragen ska redovisas senast den 30 december 2025.

LÄS MER: Ledare: Lärares rätt till utveckling i yrket

Lärare om regeringens karriär-förslag: ”Tondövt”