Föräldrar polisanmäls efter hot mot förskollärare

Skyddsstopp utfärdades på förskolan efter att upprörda föräldrar hotat personal. Foto: Bildbyrån

Upprörda vårdnadshavare till barn på en förskola i Göteborg ansåg att personalen brast i sitt tillsynsansvar.
Personalen hotades och nu har flera vårdnadshavare polisanmälts.

I december skyddsstoppades verksamheten på en förskola i Göteborg efter att upprörda vårdnadshavare under hösten blivit allt mer hotfulla mot personalen.

Nu har Malin Hellrönn Theng, verksamhetschef på förskoleförvaltningen i Göteborg gjort en polisanmälan om otillåten påverkan mot rektor och personal på förskolan genom trakasserier, hot och våld.

Vårdnadshavarna ansåg att det fanns brister i tillsynsansvaret på förskolan och att personalen inte tog deras oro på tillräckligt stort allvar.

Utfärdade skyddsstopp

Sveriges Lärares skyddsombud bedömde situationen så allvarlig att förskolan hölls stängd mellan fredag och tisdag. Även fackförbundet Kommunals skyddsombud ansåg att skyddsstopp var nödvändigt.

Andrea Meiling.

I samband med stoppet diskuterades händelserna på förskolan rikligt på sociala medier och flera nya hot riktades mot personalen.

– Vårdnadshavarna var väldigt upprörda och även jag fick arga mejl, säger Andrea Meiling, ordförande för Sveriges Lärare i Göteborg.

Oroliga föräldrar

Sedan tidigare har en förälder lämnat in en anmälan till Justitieombudsmannen. Föräldern skriver bland annat att förskolan brister i sitt tillsynsansvar och att barn har blivit slagna av andra barn. 

Konflikten grundar sig i att föräldrar känner en oro över sina barns säkerhet – något som lett till att krav har ställts på vilka barn som ska få ingå i barngruppen, enligt en tjänsteanteckning till Arbetsmiljöverket som tidningen Kommunalarbetaren tagit del av.

LÄS MER:

Väktare kallades in för att skydda personal på förskola

Föräldrar på stängda förskolan: ”Våra barn har utsatts för våld”