Föräldrar på stängda förskolan: ”Våra barn har utsatts för våld”

Enligt föräldrarna har det förekommit våld mot deras barn och förskolans ledning ska inte ha tagit tag i problemen. Foto: Bildbyrån

En förskola i Göteborg stängdes genom ett skyddsstopp förra veckan sedan personalen känt sig hotad av flera föräldrar.
Enligt nya uppgifter från föräldrarna har det under en tid förekommit våld mot deras barn, och de menar att förskolans ledning inte har tagit tag i problemen.
En förälder har även anmält förskolan till Justitieombudsmannen.

I torsdags skyddsstoppades verksamheten på en förskola i Göteborg efter att personalen säger sig ha hotats av barnens föräldrar.

Enligt Sveriges Lärares representant i Västsverige, Andrea Meiling, hade föräldrar hotat att ge sig på förskollärarna.

– Det handlar om ett föräldradrev med tydliga hot mot personalen, sa hon.

Under helgen har nya uppgifter framkommit om anledningen till oron på förskolan, som även håller stängt under måndagen. Föräldrarna är oroliga för sina barns säkerhet och menar att förskolan inte gjort tillräckligt för att komma tillrätta med problemen.

”Skyddar inte barnen från våld”

Tidningen Göteborgs-Posten har varit i kontakt med flera av föräldrarna som vittnar om 18 månader av våld och andra problem på förskolan. I ett mejl till rektorn framför de sin kritik:

”Vi föräldrar kräver att ni som ansvarar för förskolan, myndigheter och beslutsfattare inom skolväsendet vidtar kraftfulla åtgärder omedelbart! Vi upplever att förskolan har blivit en farlig miljö och vi är flera föräldrar som nu är hemma med våra barn då förskolan inte skyddar barnen från kränkningar och våldshandlingar. Även rektorn säger att hon inte kan garantera våra barns säkerhet. Nu kräver vi att ni på nämnden, myndigheter och departement vidtar omedelbara åtgärder när kommunen totalt brister i sitt ansvar”.

Pågått under en längre period

En förälder som GP pratat med säger att många är frustrerade över bilden att föräldrarna har skapat ett drev och är hotfulla mot pedagogerna.

– Vissa kanske har gått över gränsen, absolut, men det är en del av ett problem som har pågått under en längre period.

I den anmälan som gjorts till Justitieombudsmannan, JO, skriver anmälaren:

”Rektorn medger att hon inte kan garantera förskolebarnens säkerhet och inga konkreta åtgärder vidtas för att stoppa våldet.”. 

Anmälaren anser att rektorn, huvudmannen och förskoleförvaltningen brister i sitt tillsynsansvar och därmed begår tjänstefel. 

”När jag kräver en kränkningsanmälan får jag (och även andra föräldrar) en bristfällig handlingsplan från förskoleförvaltningen och dessutom med åtgärder som inte är på plats och våldet fortsätter”, skriver anmälaren.

”Ska säkerställa att alla känner sig trygga”

Maria Vidlund, utbildningschef på förvaltningen inom Göteborgs stad, skriver i ett mejl till GP: 

”Vi har precis haft en avstämning med huvudskyddsombuden från Sveriges Lärare och Kommunal. Under måndagen kommer våra huvudskyddsombud att tillsammans med rektor ha psykosocial arbetsmiljörond, för att säkerställa att alla känner sig trygga”.

”Vi hoppas att kunna öppna på tisdag”. 

Maria Vidlund skriver vidare att det finns ett behov av att analysera situationen och fundera på hur de som både förskola och arbetsgivare kunde ha agerat annorlunda.

  • Fotnot: Sedan facket genomfört en så kallad skyddsrond och antagit en handlingsplan tillsammans med arbetsgivaren öppnas förskolan igen. Medarbetarna har också meddelat att de känner sig trygga med att förskolan öppnar igen.

LÄS ÄVEN:

Väktare kallades in för att skydda personal på förskola