Per Kornhall: ”Så har evolutionen format ledarskap i skolan”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Författaren och ledarskapsutbildaren Per Kornhall har djupdykt i ämnet naturligt ledarskap och hur det har formats genom evolutionen.
– Det finns någonting i hur vi agerar när vi undervisar som… vi beter oss annorlunda än annars. Beteendena tycks inbyggda i oss, säger han.

I sin nya bok ”Naturligt ledarskap – vad evolutionen kan lära om ledarskap i skolan” drar Per Kornhall nytta av sina kompetenser ledarskap och biologi när han söker efter ledarskapets ursprung.

– Vi har många lärare som leder sina kollegor i egenskap av förstelärare eller samtalsledare vid sidan av själva lärarrollen.

Genom åren har han arbetat mycket med, och läst om, ledarskap i skolan och skrivit för rektorer. I arbetet med boken var en av utgångspunkterna att undersöka om undervisning är någonting evolutionärt.

– Det finns någonting i hur vi agerar när vi undervisar som… vi beter oss annorlunda än vi gör annars. Beteendena tycks inbyggda i oss. Undervisning är också ledarskap så jag tänker mig att lärare har nytta av att förstå att det finns en evolutionär grund till relationer och att få acceptans för sitt ledarskap av dem man leder.

”Påverkar starkt”

Boken inleds med ”vad vi vet finns det ingen mänsklig gemenskap någonstans utan ledarskap och alla dessa ledare påverkar våra liv starkt”.

Han menar att det därför finns skäl att tro att ledarskap utgör en viktig del i hur evolutionen format människan. Under resans gång fann han starka likheter mellan forskning om skolledarskap och antropologisk forskning om ledarskap i naturliga grupper.

– Vad som inom forskning beskrivs som viktigt för ledarskap i skolan rimmar rätt väl med hur ledarskap gestaltar sig hos naturfolk.

Per Kornhall noterar hur människan blev till i små grupper som vandrade omkring, grupper där folk kände varandra. Det ställer helt andra krav på ledarskap än i stora, hierarkiska, organisationer.

– I skolans värld är betydelsen av relationer tydlig, samtalet används som ett sätt att både förflytta saker och leda framåt.

Konkurrens och mätbarhet

Styrformer som började ta plats på 1970-talet och som sätter fokus på konkurrens och mätbarhet i mål, new public management, lirar inte särskilt väl med hur ledarskap utvecklas i naturliga grupper, framhåller han.

– Det är ganska främmande för oss som människor. Forskning visar att duktiga skolledare inte drivs av yttre faktorer, utan precis som lärare motiveras de av sin upplevelse av mening och att skapa något som är bra för andra. Att göra en samhällsinsats.