Viktiga frågorna på Skyddsombudens dag

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

De gör ett viktigt jobb året runt. Men på Skyddsombudens dag uppmärksammas de lite extra.
– Det är väldigt bra att få träffa fler som har samma ansvar och byta erfarenheter med varandra, säger Linn Santesson och Petra Sandberg.

Skyddsombudens dag sammanföll med Lärarnas Riksförbunds huvudskyddsutbildning som i år genomförs för sjätte gången.

Under fyra dagar samlas 40 huvudskyddsombud, de flesta nya i det uppdraget, på Rönneberga konferensanläggning på Lidingö för att fördjupa sina kunskaper.

– De flesta jobbar på kommunala skolor, men vi har också huvudskyddsombud från friskolor här, och den geografiska spridningen på deltagarna är stor, säger Linn Santesson.

Själv är hon huvudskyddsombud i Stockholm.

– Den fråga vi fokuserar mest på lokalt hos just nu är hot och våld. Vi vill verkligen tydliggöra hur viktigt det är att alla incidenter anmäls till huvudmännen som dokumenterar dem och självklart vidtar åtgärder.

Linn Santesson, huvudskyddsombud i Stockholm och Petra Sandberg, biträdande huvudskyddsombud i Luleå. Foto: Reine Södergren

– Problemet med hot och våld är ett komplicerat och det finns inga enkla lösningar. Däremot måste vi inpränta att allt ska anmälas och följas upp. Därför gör vi en drive med den frågan, säger Linn Santesson.

Petra Sandberg är biträdande huvudskyddsombud i Luleå.

– De frågor vi jobbar mest med i dagsläget är exempelvis arbetsbelastningen, ökade dokumentationskrav på lärare, läroplattformar och olika system som inte fungerar tillfredsställande. Tillbudsrapporter och rehablösningar är annat som prioriteras, säger hon.

Skyddsombud kan ju få driva väldigt komplicerade ärenden som att exempelvis begära ett skyddsstopp på en skola. Men om vi tar något mer vardagligt; elpriserna rusar och huvudmannen vill spara pengar och sänker värmen?

– Det där gick vi faktiskt igenom här på kursen. Det finns klara regler för vad som gäller. Så blir det kallt inomhus ska man säga till inte bara hos rektorn utan till oss skyddsombud, säger Linn Santesson och Petra Sandberg.

Innehållet i utbildningen

Under de fyra kursdagarna utbildas deltagarna i det här under ledning av tjänstemän på Lärarnas Riksförbund:
  • Arbetsmiljöregelverket
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)
  • Roller och ansvar i arbetsmiljöarbetet
  • Att hantera arbetstid
  • Digital arbetsmiljö
  • Kränkande särbehandling
  • Svåra samtal
  • Hot och våld
  • Sjukdom - Arbetsskada - Arbetsolycka med försäkringar och ersättningar
  • Rehabilitering och arbetsanpassning