Här får eleverna en timme sovmorgon – varje dag

Pojke som sover på skolbänken.
Foto: Adobe Stock

Det finns redan idag skolor som startar klockan 9.00 men nu ska för första gången effekterna av en senare skolstart utvärderas i Sverige. 

Sovmorgon höjer elevernas välmående och deras prestationer i skolan.
Det är tesen som ska prövas i Borås nästa läsår.
– Det ligger i linje med tonåringarnas biologiska förändringar, säger forskaren Malin Jakobsson.

I ett forskningsprojekt i Borås kommer ett par hundra högstadieelever att få en timmes sovmorgon varje dag under nästa läsår.

Målet är att bekräfta de positiva resultat som tidigare internationella studier visat – att mer sömn förbättrar såväl det psykiska välbefinnandet som det elevernas skolprestationer.

Det finns redan idag skolor startar klockan 9.00 men det är första gången som effekterna av en senare skolstart utvärderas i Sverige. 

Eleverna i årskurs 8 och 9 på Engelbrektsskolan i Borås kommer att jämföras med elever i samma ålder på en annan skola med motsvarande socioekonomiska förutsättningar.

Djupgående enkät

En utgångspunkt, en så kallad baslinje, har skapats genom en djupgående enkät till eleverna på båda skolorna. Eleverna kommer sedan att få göra om enkäterna två gånger under projektets gång, i november 2024 och i maj 2025. Dessutom intervjuas närmare 30 ungdomar i interventionsskolan nu innan projektet startar och sedan om ett år för att få en djupare förståelse av projektets påverkan på deras sömn och sömnrelaterade faktorer.

Även skolpersonal och vårdnadshavare kommer att ingå i utvärderingen.  

Enligt forskaren och universitetslektorn Malin Jakobsson vid hälsohögskolan i Jönköping som leder projektet är en senare skolstart helt i linje med att ungdomar efter puberteten rent biologiskt får en förändrad dygnsrytm som gör dem tröttare på morgonen och piggare på kvällen.

– Man skulle kunna tro att en senare skolstart bara innebär att ungdomarna är vakna senare på kvällen men forskning från andra länder visar att de som startade skolan en timme senare på morgonen hade sovit 45 minuter längre på natten, säger Malin Jakobsson.

Foto: Anna Sigge/Högskolan Borås

forskaren och universitetslektorn Malin Jakobsson vid hälsohögskolan i Jönköping och Maria Mansén, fackligt ombud för Sveriges Lärare på Engelbrektsskolan.

Förändringen påverkar även lärarna.

– Lektioner efter klockan 16 är inte aktuellt. Vi har gjort schemaändringar så att möten och konferenser läggs på morgonen istället för som tidigare på eftermiddagen, säger Maria Mansén, fackligt ombud för Sveriges Lärare på Engelbrektsskolan.– Lunchen kommer att förskjutas så att eleverna med sovmorgon inte ska vara vrålhungriga sista lektionen. Det skulle dessutom kunna påverka forskningsresultatet.

Lärarna fick säga sitt

Innan lärarna gick med på projektet fick alla säga sitt.

– Det gick kanske lite väl snabbt från att idén presenterades till att projektet spikades men det har inte varit någon gråt eller tandagnisslan. Vi genomförde en undersökning bland lärarna och det är det ungefär 50/50 om man gillar idén eller om man är tveksam. Det har inte varit några protester men ungefär hälften tror inte att sovmorgon kommer att påverka skolresultatet, säger Maria Mansén.

Även vårdnadshavare hörde av sig. Vissa med frågor om hur senare skolstart skulle påverka elevernas möjligheter till aktiviteter efter skoltid om dagarna blev längre. Andra med logistiska frågor. 

– En del vårdnadshavare har hört av sig. De som idag har svårt att väcka sina barn på morgonen oros av att det kan bli ännu svårare till hösten när de kanske åkt till jobbet när det är dags för barnet att kliva upp, säger Maria Mansén.

Och vad säger eleverna?

– Jag har inte hört någon elev som är negativ till sovmorgon, säger Maria Mansén.

LÄS MER:

Skolan där eleverna får sovmorgon

Maria Wiman: Det är tyst på skolan – och min själ har stämplat ut

Per Kornhall: Skolverkets förslag om meritering borde hamna i papperskorgen

Mannerheim: Efterlysning – traditionell skola sökes!