Experter om läraren som vägrade säga "hen": "Måste tänka sig för"

Foto: Samuel Uneus. Getty Images.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Att Diskrimineringsombudsmannen fällde skolan, där läraren som vägrade använda ”hen”, arbetade var ganska givet, menar Maria Refors Legge som doktorerat i skoljuridik och Nils Funcke, journalist och expert på yttrandefrihet. "I en undervisningssituation har jag en maktposition över de närvarande och måste respektera de inblandade", säger han.

LÄS ÄVEN:

Läraren som vägrade kalla en elev för hen fick sparken från jobbet på en skola i Södermanland. Men skolan ska nu betala 150 000 kronor i skadestånd till eleven.

– Det är meningen att det ska vara dyrt att diskriminera någon, det ska svida, säger Maria Refors Legge, doktor i juridik vid Uppsala universitet.

Detta är diskrimineringsgrunderna

Diskriminering innebär att en person bryter mot någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

I annat fall kan det vara frågan om kränkning, ett mindre allvarligt brott som regleras av skollagen och som ger lägre skadestånd.

Juridisk är frågan solklar, enligt Refors Legge.

– Det är inget konstigt med DO:s beslut. Den här läraren har inget att stå på, säger hon.

Inte heller yttrandefriheten:

– Både yttrandefriheten och åsiktsfriheten begränsas av lagar, och en sådan är diskrimineringslagen. Precis som hets mot folkgrupp gör det, säger Maria Refors Legge.

Då ska lärare tänka sig för

Vilket kan få följder för lärare.

– Lärare som har starka personliga åsikter, eller politiska eller religiösa övertygelser som strider mot någon av diskrimineringsgrunderna bör tänka sig för. Alla har rätt att yttra sig, men det kan få konsekvenser, säger Maria Refors Legge.

Alla har rätt att yttra sig, men det kan få konsekvenser

Nils Funcke är journalist och en av Sveriges främsta experter på yttrandefrihet, och säger själv att han "tillhör det gamla gardet som inte använder hen”.

– Men den här skolsituationen handlar inte om yttrandefrihet överhuvudtaget. Yttrandefrihet innebär att jag kan använda vilket ord jag vill, men tar jag i för mycket kan det bli fråga om förtal. I en undervisningssituation har jag en maktposition över de närvarande och måste respektera de inblandade, säger han.

Läraren.se söker rektor för den berörda skolan.

LÄS ÄVEN:

Lärare vägrade säga hen – elev ska få 150 000

Mjukbyxe-rektorn kan vara skyldig till diskriminering

Tio vanliga lärardilemman – vad säger lagen?