Lärare vägrade säga hen – elev ska få 150 000

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

En elev, som identifierar sig som ickebinär, på en skola i Mellansverige ville inte bli tilltalad han eller hon utan hen. En lärare på skolan vägrade och Diskrimineringsombudsmannen (DO) begär nu att eleven ska få kränkningsersättning.

I samband med att eleven började på skolan informerade elevens vårdnadshavare en lärare och en lärarassistent om att elevens pronomen är hen. Läraren sade då att hon inte kan använda hen i tal.

Vårdnadshavarna vände sig då till skolans rektor och upplyste om elevens könsidentitet och om lärarens inställning till att tilltala eleven hen. Rektorn lovade att tala med läraren men trots det kom eleven att bli kallad för fel pronomen under mer än en termin.

DO skriver i ett pressmeddelande att man har utrett händelsen och bedömer att utbildningsanordnaren som driver skolan har diskriminerat eleven och brustit i sin utrednings- och åtgärdsskyldighet.

DO begär nu att utbildningssamordnaren senast den 1 mars ska betala 150 000 kronor i kränkningsersättning till eleven. Om det inte sker kommer DO att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten.

Clas Lundstedt som är pressansvarig på DO säger till TT att det är första gången som man driver ett sådant här ärende och tagit ställning att man behöver gå till domstol.

TT: Finns det andra tilltalsformer som kan vara diskriminerande eller kränkande?

– Det är inte uteslutet att det finns andra tilltal som skulle kunna vara kränkande. Men varje situation är unik och det finns olika former av diskriminering, säger Clas Lundstedt.