SKR: ”Kraftsamling krävs för att klara skolans digitalisering”

Endast två av 18 nödvändiga nationella insatser för skolans digitalisering är åtgärdade, konstaterar SKR.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Ökat samarbete, högre tempo och mer resurser krävs om Sverige ska lyckas nå målen i den nationella strategin för digitalisering av skolan.

Det konstaterar SKR i sin uppföljning av målen som satts upp och ska vara uppfyllda om två år, 2022.

– Endast två av 18 nödvändiga nationella insatser är åtgärdade till dags dato, konstaterar Tilsith Lacouture, projektledare på SKR.

Det räcker inte att formulera en strategi för digitalisering av skolan, det behövs också handlingsplan som konkretiserar vad som behöver göras. Därför tog SKR i överenskommelse med regeringen och i samarbete med Skolverket fram 18 åtgärder, så kallade initiativ, för att digitaliseringen av skolan ska ges rätt förutsättningar. Initiativen presenterades för ett år sedan och rymmer vad som behöver åtgärdas på nationell nivå för att digitaliseringen i skolan ska lyckas.

Ett område där arbetet inte påbörjats rör initiativet som handlar om lärarutbildningar.

Tilsith Lacouture

– Ökad digital kompetens hos lärare är avgörande för skolväsendets digitalisering, säger Tilsith Lacouture.

Parallellt med den nationella strategin ska också de nationella proven genomföras digitalt i grundskolan och gymnasieskolan.

En del av arbetet handlar om att ta fram en provplattform på nationell nivå, det stora arbetet är dock att alla huvudmän om tre år, 2023, ska säkerställa att digitala nationella prov kan genomföras lokalt.

– Teknik, personal – ja, allt måste fungera i rätt tid och på rätt plats, säger Tilsith Lacouture.

Saknas konsekvensanalys

En annan viktig fråga som behöver lösas är att det fortfarande saknas en ekonomisk konsekvensanalys av regeringens nationella strategi och digitaliseringen av nationella prov.

– Det betyder att skolornas huvudmän i nuläget själva måste stå för alla kostnader för implementeringen, säger hon.

För att komma igång med vissa av de initiativ som ännu inte startat, behöver regeringen fatta beslut. Det gäller till exempel arbetet med initiativet som rör en nationell infrastruktur för hantering av data.

– Det behöver inledas och påskyndas. Här behöver regeringen initiera ett långsiktigt arbete, säger Tilsith Lacouture.

Sammantaget är två av SKR:s listade initiativ beslutade, två är pågående, två är under utredning och 12 initiativ är ännu inte påbörjade.

– Digitaliseringen av skolan är ett stort och komplext projekt. Höjer vi arbetstakten och ökar samarbetet finns alla möjligheter att vi ska lyckas klara de uppsatta tidsramarna. Ska vi nå målen måste vi öka tempot! säger Tilsith Lacouture.

Utbildningsminister Anna Ekström har avböjt att kommentera situationen med hänvisning till hög arbetsbelastning.