Efter kritiken: Regeringen river Skolverkets plan

Bristande vetenskaplighet gör att Lotta Edholm (L) river Skolverkets digitala strategi.

Regeringen sätter stopp för Skolverkets digitala strategi, efter att flera tunga remissinstanser pekat på vetenskapliga brister i materialet.
Forskare på Karolinska institutet vill i stället att lärare ska utbildas för att bäst undervisa barnen i specifika ämnen.

LÄS ÄVEN: Forskaren: AI kan göra skolan hälften så lång

Lotta Edholm fick ta emot Skolverkets strategi i november 2022, och sedan har den varit på remiss. Barnläkarföreningen och Karolinska institutet är två instanser som har gått igenom förslaget och varit kritiska ­­­– och dem som Lotta Edholm lyssnat särskilt på innan hon fattat beslutet om att stoppa strategin.

– När jag går igenom detta kan man väl säga att mina farhågor blivit bekräftade till hundra procent av remissvaren, som uttrycker precis det jag varnat för, att det finns väldigt lite vetenskap som stödjer den här utvecklingen, säger Lotta Edholm, till DN.

Tidningen har intervjuat professor Ulrika Ådén, ordförande för Svenska barnläkarföreningen och Torkel Klingberg, professor i neurovetenskap vid Karolinska institutet i Stockholm.

Där saknas vetenskaplig grund

De identifierar flera problem med Skolverkets satsning och KI-forskarna menar i stället att lärare ska undervisas i hur de bäst kan vikten av att utbilda lärare så de klarar att utveckla elevernas kompetens avseende specifika ämnen, ”inte genom att genomföra icke-evidensbaserad digitalisering av skolan”.

Skolverkets digitaliseringsplan sträcker sig från förskola och omfattar hela livet.

Verktygen ska sättas in i förskolan som ett komplement ”för att främja lek, kreativitet och språkutveckling”.
Men Svenska barnläkarföreningen rekommenderar att avstå digitala verktyg för barn under två år.

Mellan två och fem års ålder gäller en timme om dagen, enligt WHO:s rekommendationer.

Ulrika Ådén och Torkel Klingberg menar att digitala verktyg stoppar barn från att gå ut och leka i sandlådan.

– Vi vet att barn lär sig massor genom att utforska sådana här miljöer med sina sinnen. Det är det bästa sättet att stimulera hjärnan och att underlätta inlärningen, säger Ulrika Ådén, till DN.

Leken är viktig för samspelet med andra. Det utvecklar språket och hjärnans förmåga att föreställa sig vad andra människor vill, fortsätter hon.

Så ser Skolverket framtiden

Strategin syftar bland annat till att forma det livslånga lärandet, ge alla barn tillgång till digitala resurser, teknik och källkritik.

Karolinska institutet och Torkel Klingberg kritiserar Skolverket för att inte ha tagit del av forskning som visar att digitala verktyg kan försämra kunskapsinhämtningen.

– Den svenska skolan har problem redan som det är. Att då lägga till den ytterligare försämring som digitaliseringen riskerar leda till kan få allvarliga konsekvenser, säger Torkel Klingberg, en av dem som författat remissvaret, till DN.

Skolverket menar också att likvärdigheten vinner på digitalisering – något som KI-forskarna reagerat på.

Barn som har koncentrationssvårigheter, eller saknar föräldrar som kan hjälpa dem med undervisningen, riskerar att hamna efter, menar de.

Riksdagens beslut om att Sverige ska bli bäst på digitalisering kvarstår.

Detta krävs för ny strategi

– Det är inget alternativ att inte ha någon strategi. Då riskerar det här att bara fortsätta i gamla hjulspår, utan att den kunskap och forskning om detta som faktiskt finns i dag inte har gjort något avtryck, säger hon till DN.

Nu sker arbetet med att sammanställa remissvaren hos Utbildningsdepartementet. Sedan ska regeringen återkomma med uppdrag om en ny strategi.

Vi Lärare söker Skolverket.

LÄS ÄVEN: 

Bakläxa för Skolverket om digitaliseringen