Varannan lärare utsätts för orimliga föräldrakrav

Föräldrar skäller, försöker påverka betyg och vräker ur sig hot, visar en ny larmrapport från Lärarförbundet. Coronapandemin har gjort det ännu värre. Närmare varannan ­lärare säger nu att föräldrarna ställer orimliga krav. Men på vissa skolor vill man inget hellre än att föräldrarna ska lägga sig i mer. Tidningen Läraren granskar f­öräldrarnas press på lärarna.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Skäll, arga mejl och hot är ett vanligt inslag i lärarens vardag. Föräldrar har åsikter om det mesta, inte minst nu under coronakrisen. Det blir ytterligare något de tycker till om utöver allt annat, säger läraren Sophie.

När Lärarförbundet frågade medlemmarna hur kommunikationen med vårdnadshavare fungerar blev resultatet:

  • 39 procent angav före coronakrisen att föräldrar ställer orimliga krav minst någon gång i månaden. -Under coronapandemin har den siffran stigit till 46 procent.
  • Två av tio har utsatts för verbalt våld.
  • Var tionde har varit med om föräldrar har försökt att påverka arbetet minst någon gång i månaden.
  • 16 procent av betygsättande lärare har varit med om försök till påverkan på betygen.

Caroline Hanneberg och Sophie Hedberg, som jobbar på mellanstadiet på Observatorielundens skola i Stockholm, är inte förvånade. De är vana vid föräldrar som går för långt.

– Om det har varit en konflikt, till exempel att barn slagits, hör föräldrar av sig i affekt med ett mejl på natten. Jag har haft föräldrar som kommer inrusande på morgonen, så då får man ta bort dem och lugna ner dem, säger Sophie.

När vårdnadshavare klampar in på ett sätt som inte är okej brukar det röra sig inom fyra områden, berättar Sophie och hennes kollega.

Konflikter med elever som bråkat.

Föräldrar som tycker att barnet behöver mer resurser.

Betyg och hur undervisningen bedrivs.

– De vill lite berätta för oss hur vi ska göra vårt jobb. En förälder kan säga ”de får för många glosor”, en annan ”de får för få glosor” och en tredje ”varför ska de läsa glosor?”, berättar Caroline.

Sophie Hedberg och Caroline Hanneberg är vana vid föräldrar som går för långt. Foto: Oskar Omne

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand beskriver det som ett stort arbetsmiljöproblem, som också går ut över eleverna:

– Relationen mellan vårdnadshavare och lärare är så viktig för elevernas kunskapsinhämtning. När föräldrar kommer med orimliga krav och otillbörlig påverkan skadas den relationen.

Coronaläget har förvärrat läget ytterligare, anser närmare var femte lärare.

– Föräldrar har haft åsikter om hur och när skolan ska stänga och frågat om när fjärrundervisningen börjar, som att det är något man har rätt till, berättar Sophie.

PODCAST: Hamid & Maria: Har föräldrarna för mycket inflytande i skolan?

Lärarförbundet har också fått signaler om att en del föräldrar ställer allt för långtgående krav med anledning av coronakrisen.

– Ja, det har ökat markant under den här tiden och spär på en redan mycket ansträngd situation, säger Johanna Jaara Åstrand. Det är inte genom orimliga krav och konflikter vi tar oss igenom det här – det lärare nu behöver är stöd och tillit.

Tidningen Lärarens krönikör Hamid Zafar, skolchef i Mullsjö kommun och tidigare rektor, är inte förvånad.

– Det är en utveckling vi kunnat se överlag, föräldrar lägger sig i på ett sätt de inte gjort tidigare. Det är ett tecken i tiden som jag tror beror på det individualistiska samhället, med fokus på individens rätt.

Även om Caroline och Sophie tycker att det kan vara jobbigt med upprörda föräldrar har de en större förståelse för oron att ens barn har blivit illa behandlat, än när föräldrar lägger sig i själva undervisningen och betygen.

– De kan ha bestämt sig för vilket betyg barnet ska få. Det har hänt att det kommit mejl där det står ”du ska undervisa mitt barn så att det får ett B senast höstterminen”, säger Caroline.

De kommer inrusande på morgonen och skäller”

Värst är ändå när vårdnadshavare går till personangrepp.

– Det har hänt att föräldrar hakar upp sig på en viss lärare och klagar varje vecka. Det blir nästan en mobbningssituation. Vi har sett lärare som blivit sjukskrivna och inte kunnat ta sig tillbaka till läraryrket när sådant händer, säger Sophie.

Vid ett tillfälle gick tre föräldrar ihop och skällde ut en nyexad lärare i korridoren.

– Att bli utskälld inför barnen är särskilt obehagligt. Dessutom hamnar barnen, som är lojala med både läraren och sin förälder, i kläm.

Så många lärare utsätts för orimliga krav från föräldrar

Skärmavbild 2020-05-11 kl. 15.02.04.jpg

Så vanligt är det att lärarna …

… får orimliga krav ställda på sig: 46 %

… utsätts för verbalt våld: 21 %

…är med om att föräldrar försöker påverka betyg*: 16 %

*Siffran 16 procent avser de betygssättande lärarna.

… är med om föräldrar som försöker påverka arbetet: 10 %

Under Sophies och Carolines yrkesverksamma tid, ungefär 15 år, har det alltid funnits föräldrar som beter sig illa. Men numera kan det till och med gå så långt att de hotar med att vända sig till medier eller till Skolinspektionen om de inte får sin vilja fram.

Hamid har också stött på det.

– En gång var det några föräldrar som anmälde en enskild lärare till Skolinspektionen och anmälan var rent förtal, berättar han. Då polisanmälde jag som en markering. Och när jag var nytillträdd skolchef skulle jag ha ett möte med ett par föräldrar som hade väldigt starka åsikter om vilket stöd deras barn behövde. En rektor hade tipsat mig innan om att de spelat in ett annat samtal, så jag frågade dem om de spelade in och de sa nej. Sedan skickade de in ett usb-minne till Skolinspektionen med vårt samtal. Det säger något om hur sjuk situationen blivit.

Både Caroline och Sophie är måna om att framhålla att majoriteten föräldrar uppför sig schyst. Det är en minoritet som går över gränsen och tar kraft.

– Det blir på barnens bekostnad om man måste ha en massa möten. Jag har flera gånger behövt säga att vi har flera barn i klassen än bara deras, säger Sophie.

LÄS OCKSÅ: Lärarförbundet kräver stärkt mandat för lärarna

Om undersökningarna

De bygger på två webbintervjuer i Lärarförbundets medlemspanel.

Oktober 2019. Antal intervjuade: 1 046 (av Novus). Deltagarfrekvens: 49 procent.

31 mars till 6 april. Antal intervjuade 3 499 (av Kantar Sifo). Deltagarfrekvens: 75 procent.