Trots rekordsmittan – därför är distans inte aktuellt

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

I dagarna öppnar skolorna runt om i Sverige – trots den högsta smittspridningen någonsin.
– På stora industrier testar man, men inte i skolans värld, säger Birgitta Olsson, Lärarförbundets ordförande i Kristianstad.

LÄSTIPS: Coronasymptom: Lärarens 39 teckningar

I Folkhälsomyndighetens (FHM) information till skolorna står att läsa att principen om närundervisning fortsätter att gälla under vårterminen. Myndigheten anger folkhälsoskäl; Yngre barn kan inte tillgodogöra sig distansundervisning, skolan har en viktig social funktion, bidrar med värdegrund, fysisk aktivitet och god kost.

Undantag görs dock för vuxenutbildningen, som får möjlighet till distans för att glesa ut.

Under tiden är smittan högre än någonsin under pandemin – även om de flesta inte verkar bli allvarligt sjuka av omikron.

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand vittnar om oroliga lärare inför skolstart.

– Det är stor oro ute bland lärarna, att smittan ska komma in i skolan och göra att lärare och elever blir sjuka, säger hon.

Även Lärarförbundet menar att distansundervisning är sämre undervisning, men att närundervisning utan krav på testning kan leda till att det inte blir någon undervisning alls.

”Skolorna stängs ändå”

– Risken är påtaglig att skolorna kommer att stängas eftersom det inte finns friska lärare. Och då kan vi inte heller bedriva distansundervisning. Vi fattar att självtester inte är en garanti för att hålla smittan ute men det minskar åtminstone risken. Det är obegripligt att inte förorda det, och det är ett högt spel som spelas nu, säger Johanna Jaara Åstrand.

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom var kryptisk om distansundervisning i dagens Morgonstudion på SVT.

– Det är en fråga som Folkhälsomyndigheten kommer att fatta beslut om i framtiden om det är så att det skulle vara den bästa åtgärden, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S) till SVT.

Folkhälsomyndigheten hänvisar i första hand till regeringen och i andra hand till sin information för förskola och skola.

Myndigheten har lyft bort avstånd som åtgärd för skolorna, helt enkelt eftersom det inte varit möjligt att upprätthålla.

Så vill de skydda lärarna

– Rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten håller fast vid, att glesa ut i klassrummen och undervisa utomhus, de är inte praktiskt möjliga, utan snarare löjliga. På många skolor går det inte ens att öppna fönstren. Vi vill att FHM ska uppmana vårdnadshavare att testa sina barn innan de börjar skolan, för att minska risken att smittan kommer in, säger hon.

I Morgonsoffan nämner skolministern möjligheten att använda skolans coronapeng till att anställa vikarier när många lärare är sjuka.

– Jag tror att det var många som höjde på ögonbrynen. Vi har gjort många undersökningar och både lärare och rektorer vittnar om att det inte finns några vikarier att tillgå. Det finns ingen outnyttjad lärarreserv i Sverige. Och den här coronamiljarden har man inte sett mycket av heller. Utsmetad på alla skolor är det knappast en stor insats i praktiken, säger Johanna Jaara Åstrand.

Läraren.se söker Lina Axelsson Kihlblom.

MER LÄSNING: 

Jaara Åstrand: ”Satsningarna på skolan är helt otillräckliga”