Parti för parti om skolan under coronakrisen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Ett större statligt ansvar i framtiden och mer samförstånd mellan de politiska partierna. Så här sammanfattar skolpolitikerna själva coronaarbetet av Anna Ekström och regeringen.

Parti för parti om skolan under coronakrisen.

Annika Hirvonen Falk, Miljöpartiet:

”Krisen ställer frågan om ojämlikheten i skolan på sin spets. De elever som kommer från trångbodda hem med dålig tillgång till digitala verktyg och som har föräldrar som inte kan stödja dem i hemundervisningen riskerar att drabbas hårt av nedstängningen av gymnasieskolan.

”Daniel Riazat, Vänsterpartiet:

”Vi hade klarat av situationen bättre om förskolan/skolan var statlig och om det inte fanns vinstdrivande aktörer. Då hade insatser kunnat sättas in enklare och snabbare. Jag hoppas också att det leder till att förskolans och skolans personal uppvärderas när löner ska revideras.”

Roger Haddad, Liberalerna:

”Skolan kommer att påverkas, eleverna kommer inte få samma undervisning som annars hade varit fallet. Kvaliteten kommer att påverkas och vi är beredda att ändra reglerna där det krävs. Just nu gäller det främst att stötta lärarna och skolhuvudmännen så att skolorna kan vara igång så gott det går.”

Patrik Reslow, Sverigedemokraterna:

”Det finns en inställning om att vi ska vara konstruktiva och samarbeta i de viktiga frågorna. Så visst har det öppnat upp för samtal och samförstånd. Det innebär inte att skiljelinjerna i de stora frågorna försvinner, men de får mindre plats. Det finns en helt annan inställning att lyssna. Sen innebär det inte att vi som opposition lägger oss platta.”

Kristina Axén-Olin, Moderaterna:

”Pandemin sätter prägel på riksdagsarbetet och på oss som personer. Det som är positivt är att det är en mycket större icke partipolitisk diskussion idag. Det är mycket mer konstruktivt, samförstånd. För oss som jobbar med skolan och som tänker på vilka konsekvenser det får för en del barn och även för Sveriges framtid, ju mer tveksam är man till en skolstängning.”

Gudrun Brunegård, Kristdemokraterna:

”Digitaliseringen blev satt på kartan på allvar i skarpt läge. På en vecka fick Skolverket fram redskap och plattform och riktlinjer. Många har fått anledning att pröva tekniken och se att det faktiskt funkar riktigt bra. Tidigare har vi inte lyckats motivera huvudmännen tillräckligt. Det ett problem att vi inte har den samlade statliga styrningen. Jag vet inte om det går att förstatliga skolan, men det här visar att man behöver en större statlig styrning.”

Fredrik Christensson, Centerpartiet:

”Vi kommer att behöva utreda allt ordentligt. Det fanns ingen lagstiftning för att stänga skolor. Denna gång var det en pandemi, men det kan vara andra orsaker i framtiden. När krisen har lagt sig kan det vara bra att fundera på vilka andra kriser som kan uppstå och att vi därmed ska kunna ha allt på plats från början.”