Fackets budgetlösning: ”Skulle underlätta oerhört”

Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, konstaterar att det saknas 14 miljarder till skola och förskola – till skillnad från de drygt fem miljarder som presenterades för 2024.

Sveriges Lärare är kritiska till regeringens nya budget.
– Bara under 2024 hade kommunerna behövt få 16 miljarder mer till skolan, säger ordföranden Åsa Fahlén.

Redan före den första manifestationen – i Stockholm den 6 maj – slog Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand larm: ”Det saknas 12 miljarder i skolan – och pengarna behövs nu”.

Sedan dess har kommunerna väntat på besked om hur mycket pengar regeringen kommer skjuta till för att lösa den ekonomiska krisen i skolor och förskolor.

Svaret blev: 5,1 miljarder kronor 2024–2026, varav 2,12 miljarder nästa år.

– Tänk då på att underfinansieringen i år är 12 miljarder och siffran för 2024 är att vi behöver ett tillskott på 16 miljarder då. 5,1 miljarder är ju väldigt långt ifrån vad som behövs för att lösa problemet och upprätthålla kvalitén de närmaste åren. Nu kommer krisen snarare fördjupas, säger Åsa Fahlén.

Använda sparat överskott

Hon konstaterar att finansminister Elisabeth Svantesson i intervjuer gläntat på dörren för att kommuner ska kunna använda av sitt sparade överskott för att finansiera välfärden under 2024.

 Det skulle kunna medverka till en bättre ekonomisk situation i exempelvis de tre största kommunerna i Sverige – om man nu får, och väljer, att gå den vägen, säger hon.

I Stockholm gick 103 av de 126 kommunala grundskolorna in i 2023 med ett underskott; på sammanlagt 267 miljoner kronor. Det kunde räddas upp med att det fanns 760 miljoner i skolornas resultatfonder – och skolorna kunde tillåtas visa minussiffror i ett år till i stället för att vara helt låsta vid att ha ”budget i balans”.

”Systemet är fel”

– Men vi måste komma ihåg att det finns många kommuner som har slut i ladorna. Där finns inga pengar att omfördela eller tidigare överskott att plocka från. Det blir så tydligt i regeringens budget att hela systemet är fel och att det borde ändras, säger Åsa Fahlén.

Hur borde det ändras?

– Sveriges Lärare har hela tiden förordat ett sektorsbidrag där ekonomiskt drabbade kommuner ska kunna få pengar till skolverksamheten. Nu infördes ju ett sektorsbidrag till regionerna. Så det visar ju att detta är möjligt. Regeringen behöver bara ha viljan. Ett sektorsbidrag också för skolan skulle nämligen underlätta något oerhört, säger Åsa Fahlén.

Bra med fler böcker

På detaljnivå – ser du något bra i skolbudgeten där?

 Det är självklart bra med exempelvis en satsning på skolbiblioteken och att vi får utrymme för fler böcker i skolan. Det utvidgade Kunskapsbidraget kan också göra viss skillnad om det används rättDet är flera lovvärda enskilda initiativ i budgeten. Men dessa är ju i jämförelse med de stora akuta ekonomiska problemen tyvärr mindre frågor, säger Åsa Fahlén.

LÄS MER:

Storsatsning på läsning i regeringens nya budget

Nytt statsbidrag – efter lärarnas krav

Så mycket av budgeten går till skolan – punkt för punkt