Var fjärde lärare pressas av rektor att undvika F-betyg

En medlemsundersökning från Sveriges Lärare visar att 25 procent av lärarna upplevt press från rektor att godkänna elever.

En fjärdedel av lärarna upplever sig utsatta för påtryckningar från rektor att inte sätta F.
Det visar nya siffror från Sveriges Lärare.
– Ett intrång i den professionella integriteten, säger ombudsman Elisabet Mossberg.

Var fjärde lärare har upplevt påtryckningar från rektor när det gäller betyget F.

Siffrorna ser likadana ut för lärare på högstadium, gymnasium och yrkesgymnasium.

Dessutom har nära 60 procent av lärarna i undersökningen låtit påtryckningarna påverka betygssättningen. 

Det visar undersökningen med nära 2 400 medlemmar i Sveriges Lärares medlemspanel, där 45 procent svarat.

”Allvarligt att många känner sig pressade”

Skollagen säger att det är den undervisande, legitimerade läraren som sätter betyg. Rektor får inte detaljstyra.

Det slår Elisabet Mossberg, ombudsman på Sveriges Lärare, fast.

– Betygssättningen är en myndighetsutövning, där jag i kraft av min legitimation intygar att det är sant. Och legitimationen kan lärare ytterst bli av med, därför blir det allvarligt när så många känner sig pressade att sätta ett annat betyg än F, säger Elisabet Mossberg.

Fackförbundet får också ta emot samtal från medlemmar som varit med om godkänt-pressen.

– Ytterst är rektorn chef och arbetsledare och ska se till att lärare har förutsättningar att göra sitt jobb. När den personen i stället begår intrång i den professionella integriteten blir det en etisk stress – min chef vill att jag gör något som inte är rätt, säger Elisabet Mossberg.

Elisabet Mossberg.

Hon råder alla lärare med sådana erfarenheter att kontakta Sveriges Lärare. 

– Prata med kollegor och skyddsombudet så att det når en högre beslutsnivå. Använd alla delar av facket, så mycket du kan. Vi måste få bukt med detta, säger Elisabet Mossberg.

”Detta ligger bakom pressen”

Semira Vikström är skolchef i Huddinge, och har lång erfarenhet av rektorsarbetet från Visättraskolan i kommunen söder om Stockholm.

Hon säger att andelen godkända elever är ett dåligt kvalitetsmått för en skola.

– Allt handlar om förutsättningar. Om vi fortsätter att likställa en skolas kvalitet i meritvärdet och/eller andelen elever som når minst E, så kan det så klart bidra till en ökad press på rektorerna att leverera, vilka i sin tur kan öka pressen på lärarna, säger hon.

Men i arbetet ingår att diskutera elevresultat med rektorerna.

­– Framför allt för att förstå vad som ligger bakom resultaten och hur de ska arbeta framåt. Men, jag har ett ansvar för att tydligt visa att jag har förståelse för att resultaten kan förändras beroende på diverse förutsättningar.

– Vill vi att eleverna ska få korrekta betyg och att våra medarbetare ute i skolorna ska ha en god arbetsmiljö så behöver jag som rektorernas närmsta chef agera därefter, säger Semira Vikström.