Betygsutredaren: ”Vi ser inflation i flera ämnen”

Forskaren Jörgen Tholin och skolminister Lotta Edholm (L) är inte eniga.

Betygsinflationen är ”ett viktigt område vi måste åtgärda”, säger skolministern till Vi Lärare. Tidigare betygsutredaren Jörgen Tholin håller med – men är kritisk till inriktningen.
– Man måste ta ett mycket större och mer samlat grepp, säger han.

Riksrevisionens granskning av likvärdig betygssättning får regeringen att tillsätta ytterligare en utredning – tre år efter att Jörgen Tholin lämnade över den förra betygsutredningens slutsatser.

Han är nu verksam som forskare och docent i pedagogik vid Göteborgs universitet, och han välkomnar att regeringen agerar i frågan om betygsättning.

– Det glädjande att man gör någonting åt det, på vissa skolor verkar betygssättningen ha spårat ur. Intentionen är väldigt god, säger han.

Men berömmet stannar vid intentionen. Av det som hittills presenterats om den nya utredningen är Jörgen Tholin kritisk till det smala fokuset på nationella prov och till underlaget man grundar beslutet på.

Samma misstag som förra regeringen

I Riksrevisionens rapport om likvärdig betygssättning från hösten 2022 dras slutsatsen att ändringen i skollagen 2018 som säger att resultat på nationella prov särskilt ska beaktas vid betygssättning inte haft avsedd effekt på likvärdigheten.

Man rekommenderar därför vidare utredning av den vaga lagstiftningen, vilket regeringen hänvisar till i sitt beslut.

– Man kan konstatera att man gör det som den förra regeringen gjorde och kopplar problemet till de nationella proven. Men i grundskolan skrivs det bara nationella prov i ett fåtal ämnen, och den stora betygsinflationen ser vi i helt andra ämnen, säger Jörgen Tholin.

Andra ämnen står för högsta inflationen

Specifikt är det praktisk-estetiska ämnen som musik, bild och slöjd som under lång tid har utmärkt sig när det kommer till betygsinflation. I synnerhet i storstadsregionerna, vilket gör att Jörgen Tholin tycker det finns fler frågor att ställa om mekanismerna bakom betygsinflation.

– Vi har ju skolor idag där alla elever får A i de här ämnena. Men bara i områdena kring storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg. Det förekommer inte i övriga landet. Förmodligen handlar det om den större konkurrensen för att komma in på storstädernas attraktiva gymnasieskolor, säger han.

Han påpekar också att digitalisering och central rättning av nationella prov inte förändrar det faktum att det är en enskild lärare som sätter betyg på sina elever i slutändan.

– Så man måste ta ett mycket större och mer samlat grepp. Man får inte snäva ner det till att handla om nationella prov. Man måste titta mycket större och mer förutsättningslöst för att komma till rätta med det, säger Jörgen Tholin.

Ministerns svar: ”Vi får återkomma”

Vi Lärare har sökt skolminister Lotta Edholm som avböjer att ställa upp på en intervju och i stället skickar svar via mejl:

Beslutet om den nya utredningen av likvärdig betygsättning lutar sig på en rapport som Riksrevisionen genomförde under pandemin. Hur representativt är det underlaget?

– Problembilden har även beskrivits Skolverket i flera rapporter. Att Riksrevisionens undersökning genomfördes under pandemin har inte påverkat min syn på att svensk skola har stora problem med betygsinflation. Det här är ett viktigt område vi måste åtgärda.

Även om de nationella proven stramas upp med central rättning, digitalisering och tydligare direktiv är det fortfarande den enskilde läraren som sätter betyg i slutändan. Går det att komma runt den saken? 

– Skolverket har tagit fram modeller för mer likvärdig betygssättning, det arbetet får gå in i utredningen som kommer ta ett helhetsgrepp på frågan. Självklart går det komma åt betygsinflationen.

Vill ni komma runt den saken?

– Utredningen får göra en gedigen undersökning och återkomma med förslag på vägar fram. För mig är det viktiga att vi snarast tar krafttag i denna fråga som drabbar elever och urholkar kunskapsskolan.

Den största betygsinflationen hittar man i de ämnen som inte har nationella prov, i synnerhet prest-ämnen som estetiska ämnen och slöjd. Kommer utredningen att titta på hur betygsättningen i de ämnena kan bli mer likvärdig?

Direktiven till utredningen bereds just nu så vi får återkomma till det.

Kommer utredningen titta på hur det målstyrda betygssystemet tillsammans med en konkurrensutsatt skola eventuellt påverkar betygsättningen?

– Direktiven till utredningen bereds just nu så vi får återkomma till det.

LÄS MER:

Ny utredning av glädjebetygen

Läraren: Dagens system leder till ständigt högre betyg