Behörighet till gymnasiet – så ser det ut i din kommun

Förra året gick 17 900 elever ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet.
Samtidigt råder stora skillnader mellan olika bostadsorter – och skolor.
– Den svenska skolan ger inte elever likvärdiga förutsättningar, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare.

Statistiskt ligger andelen elever som är behöriga till gymnasiet på samma nivå som förra året – kring 85 procent.

Konkret betyder det 17 900 elever, motsvarande ett mellanstort svenskt samhälle.

Eleverna som klarar skolan har framför allt en sak gemensamt: föräldrar med hög utbildningsnivå.

Det skriver Skolverket, som tagit fram statistiken.

– Alla elever ska ha samma chans att lyckas, oavsett var de bor. I dag ser vi hur svensk skola slits isär och det är totalt oacceptabelt. När kommuner sparar in på skolan blir det ännu tydligare att staten måste ta över finansieringen av skolan, så att alla elever kan få en likvärdig skola, säger Åsa Fahlén, ordförande för Sveriges Lärare, i ett pressmeddelande.

Så stora är skillnaderna

Sveriges Lärare har tittat närmare på siffrorna. Det visar sig att skillnaderna är stora mellan olika delar av landet.

Av totalt 1 700 grundskolor finns 70 skolor där en dryg tredjedel av eleverna inte når gymnasiebehörighet. Av dessa skolor ligger sex i Göteborg.

Skillnaderna är också stora mellan kommunerna.

Haparanda, Vansbro och Hällefors har en tredjedel underkända elever.

Kommunerna i botten

I toppen ligger Danderyd, Vellinge och Arjeplog (med 22 elever).

Kommunerna i toppen

”Receptet för att fler ska lyckas”

– För att elever ska kunna lyckas krävs lärare med rätt behörighet och särskilt stöd till de som behöver det. Det bästa receptet för att öka gymnasiebehörigheten i sin kommun är att satsa på en god arbetsmiljö för att kunna behålla och attrahera lärare och att se till att de nödvändiga resurserna finns på plats, säger Åsa Fahlén. 

De 85 procenten av eleverna är behöriga till yrkesprogram, med godkända betyg i svenska (eller svenska som andraspråk), engelska och matematik, samt i fem ytterligare ämnen.

F är vanligast i ämnena matematik och svenska som andraspråk.

Här finns hela kommunlistan.

LÄS ÄVEN: 

Skolministern: "Tar aldrig bort F”

Så svarar skolprofiler, lärare och forskare om betyget F

Lärarna tycker till om betyget F

Betygsutredaren: Vi måste pröva nya sätt att tänka