Lärarna tycker till om betyget F

Vi Lärare ställde frågan: Bör F-betyget tas bort?
Så här svarade lärarna.

Magdalena Gabrielsson, bildlärare, Boden.

F- betyget behövs för att inte elevers okunskaper ska tappas mellan stolarna. Med ett F måste ”IG-planer” skrivas och göras, resurser tillsättas och åtgärdsprogram funderas på. När jag gick i skola sattes en 1:a (alternativt streck, ”liggande”1:a) och sedan slängdes eleven ut i vuxenlivet utan baskunskaper till ett ”drägligt” liv.

 

Mia Storm, NO-lärare åk 6–9, Magelungen.

F i betyg har den enda funktionen att tala om för elever att de inte duger. När betygen 1–5 fanns så dög både 1 och 2 för vissa gymnasieprogram. Det är vi som skola som misslyckas när F delas ut, men det är eleven som känner sig otillräcklig och misslyckad. Det leder sällan eller aldrig till något gott. Det är inte så att det peppar elever att ”ta i lite extra”. Skolan skapar en obehaglig sortering där vissa inte duger. 

 

Carl Eliasson, mellan­stadie­lärare, Kinna.

Det är inte betyget F som är problemet, utan utformningen av gymnasieskolan. Om det fanns program som inte hade krav på E i kärnämnena hade gymnasieskolan inte stängt dörren för de elever som har F i dessa ämnen. Om betyget F endast stänger dörren till vissa gymnasieutbildningar tycker jag att vi skulle få en rimlig situation. 

 

Det är inte betyget F som är problemet, utan utformningen av gymnasie­skolan.

Carl Eliasson

Lisa Brandstedt, doktorand i pedagogik, fd lärare i svenska och sva.

Jag tycker att F ska finnas kvar. Jag förstår inte vad som skulle bli bättre av att det togs bort. Om problemet är att för många elever inte går ut med godkända betyg så är den bästa lösningen som jag ser det att förlänga grundskolan med ett år eller två, och inte i början (f-klass) utan i slutet (åk 10-11).

 

Per Olofsson, SO- och idrottslärare, Västerås.

F ska avskaffas helt och hållet. Mitt förslag är att i stället göra varje betygssteg värt mer: E=10, D=15, C=20, B=25 och A=30. Betyget E blir då mer motsvarande gamla betyget 1, alltså att man inte riskerar utestängande från gymnasiet. Streck kan dock vara kvar.

Ylva Englund, speciallärare, Uppsala.

Betyget F i matte, engelska eller svenska formar en knivskarp gräns mellan att lyckas eller att misslyckas. Är det verkligen det utsållningsverktyg vi vill ha? Kan inte en elev med F i ett eller flera kärnämnen klara sig alldeles utmärkt på ett yrkesgymnasium till exempel?

 

Visst är det tråkigt att sätta ett F-betyg.

Ulrika Dagerbäck

Joanne Telläng, högstadielärare i svenska och SO, Munkedal.

F behövs fortfarande. Det är otroligt viktigt att samhället har en god insyn i skolan som myndighets­utövare. Det ska vara lätt att granska vilken utbildningskvalitet politikerna är villiga att betala för. Vi som lärare har ingenting att vinna på ett avskaffande av betyget, eftersom det riskerar att osynliggöra de problem vi har i skolorna med underfinansiering och stress. Men F ska inte hindra elever från att utbilda sig och kunna tillskansa sig i alla fall en gymnasial yrkesutbildning. 

 

Ulrika Dagerbäck, högstadie­lärare (matematik, kemi och biologi), Arvika.

Visst är det tråkigt att sätta ett F-betyg, speciellt i ämnen där det krävs E för behörighet. Jag har dock inget problem med det eftersom det är tydligt vad man ska kunna för E-nivån och eleverna får tydlig information om vad som krävs. Men jag har två tankar om förändring: låt F-betyget vara värt 5 poäng, eftersom eleven har deltagit i undervisningen men ej uppnått E. Ta bort kravet på E i engelska och matematik för antagning till vissa av gymnasiets program.

 

Roger Eriksson, musiklärare, Södertälje.

Eftersom eleven har uppnått delar av ämnets förväntade förmågor och färdigheter så kan man ge betyget F 5 poäng. Men det måste även finnas möjlighet att sätta streck på en elev som har varit på lektionerna men inte har gjort någonting. Jag är inte främmande för att det för vissa utbildningar på gymnasiet krävs exempelvis C i vissa ämnen såsom kärnämnena.