Dålig luft i klassrummet – vad kan jag göra?

Dålig ventilation innebär hälsorisker som behöver hanteras.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Dåligt ventilerade klassrum är inget nytt. Men problemet har blivit ännu viktigare att ta itu med under pandemin.
Här reder Lärarförbundets arbetsmiljöexpert Hans Flygare ut vad som gäller och vad du själv kan göra för inomhusklimatet.

Framåt eftermiddagarna är det otroligt kvavt och syrefattigt i klassrummen på min skola. Det är vanligt att både vi lärare och elever får ont i huvudet och svårt med koncentrationen. Problemet är knappast nytt, men tålamodet börjar tryta. 

Svar: Inomhusklimatet har stor betydelse för välmående, trivsel och möjlighet att arbeta koncentrerat. Luftkvaliteten påverkar vår hälsa men under pandemin har Arbetsmiljöverket också uppmärksammat hur viktigt det är med en bra ventilation för att förhindra smittspridning. Arbetsmiljöverkets råd för att minska smittspridningen är även användbara kring dålig luftkvalitet.

• Anpassa antalet personer till ventilationen i rummet och arbeta i mindre grupper.

• Ta täta pauser för att låta ventilationen vädra ur rummet.

• Öppna fönster och vädra ur snabbt, låt aldrig ett fönster stå på glänt eftersom det kan försämra ventilationssystemets funktion. 

• Forcera gärna ventilationen där det är möjligt.

Arbetsgivaren är ansvarig för att vidta de åtgärder som krävs och att ni får förutsättningar att arbeta på de sätt som behövs. Tycker du att det är trångt och dålig luft eller att ventilationen inte fungerar ordentligt så kontakta din chef och ditt skyddsombud. Det måste göras en riskbedömning och åtgärder ska sättas in. Fråga också chefen om ventilationen är kontrollerad och fungerar som den ska.

Hans Flygare är arbetsmiljöexpert på Lärarförbundet.


Jag är skyddsombud och har flera gånger påpekat till rektor att luftkvaliteten inte känns bra och att många kollegor klagar på den. Rektorn säger att han försökt få fastighetsägaren att göra en ordentlig besiktning men att det verkar dröja. Vad ska vi göra? 

Svar: Genomför en skyddsrond tillsammans med rektorn och dokumentera allt du anser behöver utredas eller åtgärdas. Ta gärna hjälp av ett huvudskyddsombud och se till att problemen lyfts upp till centrala skyddskommittén. Dålig ventilation innebär hälsorisker som behöver hanteras. Oavsett om man äger eller hyr lokalen är det viktigt att politiker eller styrelser tar sitt yttersta arbetsmiljöansvar. Ingen rektor har ensam utrymme i budgeten för att åtgärda ventilationsproblem och då behövs det ibland att politiker/styrelser skjuter till finansiering eller sätter press på fastighetsägaren. 


Jag har börjat få huvudvärk när jag jobbar vid datorn under längre stunder och funderar på om jag behöver glasögon. Måste jag bekosta dem själv i så fall? 

Svar: Nej, din arbetsgivare ska bekosta arbetsglasögon (terminalglasögon) om du behöver det vid bildskärmsarbete. Arbetsgivaren ska även stå för undersökningen. Om du vill ha dyrare bågar än standardutförande kan du dock behöva lägga till pengar själv. Du kan hitta mer information på Arbetsmiljöverkets hemsida.

Fråga oss!

Här kan du ställa dina egna frågor: https://www.lararforbundet.se/kontakt

LÄS ÄVEN

Ny rankning: Magister Nordström mäktigast i skolan

JA – chefen får fråga om din covid-spruta

Lärarrådet – vår nya podd för dig som är nyexad!

Lyssna på Lärarrådet här!