Stor undersökning – så drabbas lärarna av kundskolan

I rapporten ”Skolan: kunskap eller kundservice?” svarar lärare på hur marknadsskolan ger dem sämre arbetsmiljö och mindre möjligheter att hjälpa eleverna.

Lön som baseras på hur nöjda elever och vårdnadshavare är.
Vårdnadshavare som förväntar sig svar på mejl inom en halv dag – även på kvällar och helger.
Ju mer kundorienterad eller konkurrensutsatt en skola är – desto större negativ påverkan på lärarna. Det vittnar lärare om i en ny rapport.

LÄS ÄVEN: Fullsatt debatt om kundskolan – ”Fortfarande konflikter”

Genom enkäter med lärare och vårdnadshavare på skolor med tydlig marknadsprofil och skolor i både svagare och starkare konkurrenssituation, undersöker Sveriges Lärare hur marknadsskolan påverkar lärare och deras arbete.

”Behöver inte vara så”

– Det behöver inte vara på det här sättet. Det är en situation och ett beteende som är systemdrivet av marknadsskolan och den ”kundifiering” som råder i hela samhället, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare.

Rapporten ”Skolan: kunskap eller kundservice?” undersöker konsekvenserna av det svenska skolsystemet, som enligt rapporten är ett av de mest marknadsorienterade i världen.

Den visar bland annat att:

 • 9 av 10 lärare i de mest kundorienterade skolorna tycker att huvudmannen och rektor ser elever och vårdnadshavare som kunder.
 • 4 av 10 av vårdnadshavarna på dessa skolor ser sig som kunder.

Ju mer kundorienterad eller konkurrensutsatt skolan är, desto mer ökar pressen på lärarna.

Detta gäller både vinstdrivande skolor som kommunala skolor på orter med stor skolkonkurrens.

Så drabbas lärarna

Vilken är den allvarligaste konsekvensen för lärarna?

– Att så många lärare överväger att sluta då de inte får göra sitt jobb och ta sitt ansvar. Och att situationen innebär att det går ut över hela klasser och elever som behöver stöd, eftersom lärare får ägna så mycket tid och energi åt att hantera orimliga krav och otillbörlig påverkan.

– Många gånger handlar det om direkta eller förtäckta hot och där vårdnadshavares nöjdhet och så kallade kundnytta blir viktigare än att lärarna får ta sitt yrkesansvar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarna beskriver hur kundorientering resulterar i hög arbetsbelastning:

 • Mellan 60 och 75 procent av lärarna på konkurrensutsatta skolor och kundorienterade skolor har varit med om att någon försökt påverka deras betygssättning.
 • 6 av 10 lärare på de mest kundorienterade skolorna anser att föräldrar har för stort utrymme att påverka skolans verksamhet.
 • Tiden lärare lägger på att kommunicera med vårdnadshavare är betydligt högre på marknadsanpassade skolor och skolor i kommuner med stor konkurrens.
 • Nära 4 av 10 vårdnadshavare på kundorienterade skolor tycker att lärare ska vara tillgängliga på kvällar och helger.
 • 6 procent av föräldrarna på kundorienterade skolor vill att lärare ska svara inom en timme på arbetstid, 9 procent inom en halv dag.
 • Nära 20 procent av vårdnadshavarna på skolor med marknadsprofil tycker att lärare ska påminna elever om aktiviteter utanför skolan.
 • En fjärdedel av vårdnadshavarna på marknadsskolorna vill ha uppdateringar om elevernas resultat en eller flera gånger i veckan.

Nu kräver Sveriges Lärare att vinst- och marknadsskolan ska fasas ut.

Men du säger själv att det är ett samhällsfenomen med kundtillvändhet, och det saknas politisk majoritet för att ta tag i problemen med marknadsskolan. Vad ska man göra?

– Jag hoppas att den politiska viljan växer och jag tycker mig se en förflyttning i medvetenhet i de politiska partierna om hur osunt detta system är. Men det går också att göra nödvändiga skärpningar i skollag och styrdokument.

– Som förälder ska du självklart vara trygg i att lärarna har förutsättningar att göra sitt jobb och att elever som behöver stöd får det. Uteblivet stöd förargar även lärare. Men förutom "kundifieringen” så råder det en obalans i lagen idag som bjuder in till orimliga föräldrakrav på vad lärare ska serva med och tillgodose. Det är en utveckling som är skadlig för alla, även för eleverna, säger Johanna Jaara Åstrand.

Sveriges Lärares krav

 • Vinst- och marknadsskola fasas ut. Tills dess detta är genomfört ska eventuell vinst återinvesteras i verksamheten. Aktiebolag är inte en långsiktigt hållbar driftsform för att driva skolverksamhet.
 • Skollag och läroplaner skrivs om så att det blir tydligt att lärarna avgör hur samarbetet med vårdnadshavarna ska se ut. Som skollag och läroplaner nu är skrivna får vårdnadshavarna ett oproportionerligt stort utrymme för att påverka utbildningen.
 • Huvudmännen tar ett tydligt ansvar för att minska kundorienteringen i skolan. Huvudmännen måste sätta upp tydliga riktlinjer gentemot vårdnadshavarna och klargöra att skolan inte är en serviceinrättning. Alla skolledare ska veta att försök till påverkan på betygssättningen inte accepteras.
 • Elever som är i behov av stöd får det. Huvudmännen måste säkerställa att alla skolor har tillgång till en väl utbyggd elevhälsa med special­lärare, specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer och andra kompetenser. Staten måste ta sitt ansvar och skjuta till pengar så att skolorna kan genomföra sitt uppdrag och följa skollagen.

LÄS ÄVEN:

Fem års kamp – nu lyssnar IES på lärarna

Academedia utreder glädjebetyg – chefer frias från ansvar

Handelshögskolan vill rödflagga skolor som ger glädjebetyg