Lärare i arbetsplatsernas ohälsotopp

Grundskollärare skuggar i toppen av den osmickrande listan bland yrkesgrupper med ohälsa på jobbet.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Nära varannan lärare har besvär till följd av arbetet. Det visar Arbetsmiljöverkets nya undersökning. Det placerar skolans yrkesgrupper i topp på listan av drabbade yrken.
Andelen som drabbats av smitta har dubblerats sedan undersökningen 2018.

Den svarta topplistan över yrkesgrupper som drabbas av ohälsa relaterat till arbetet består av undersköterskor, sjuksköterskor – och sen kommer grundskollärare, lärare i fritidshem och förskollärare. Här uppger 46 procent att de har besvär.

– Vi har ju sett detta under lång tid, att utbildningssektorn sticker ut när det gäller besvär och sjukdomar till följd av organisatoriska och sociala orsaker. Både när det gäller anmälda arbetssjukdomar och i undersökningar som den här, säger Ann Ponton Klevestedt, enhetschef statistik och analys vid Arbetsmiljöverket, till Läraren.se.

"Lärare betalar för underfinansierad skola"

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand säger att det är anmärkningsvärt att lärare hamnar på samma ohälsotal som vårdpersonal under en pandemi.

– Framför allt så lider svensk skola av en finansieringsskuld, den betalar lärarna med högre och högre arbetsbelastning. Och det är det som syns i så väl denna rapport, i lärarbristen och i den bristande likvärdigheten i svensk skola. Det som krävs är mer resurser och mer träffsäkra åtgärder så att vi kan komma tillrätta med obalansen mellan krav och resurser och lärare får rimliga förutsättningar att ta sitt yrkesansvar, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand. Foto: Izabelle Nordfjell

Arbetsgrupper med låg grad av rapporterade besvär från arbetet är revisorer, finansanalytiker och fondförvaltare, där 20 procent rapporterar att de drabbats av jobbrelaterad ohälsa.

Toppar i ohälsa – men inte frånvaro

Vanligaste problemen för samtliga anställda i Sverige är hög arbetsbelastning, men på tredje plats hamnar kategorin "krävande anhöriga och elever", följt av motstridiga krav från arbetsgivaren.

Läs: Jaara Åstrand: "Ta kål på dokumentationsmonstret"

– Lärare har hög arbetsbelastning, svårare att lämna över arbetsuppgifter när de får för mycket att göra. Och det är en särskild utmaning för grupper som har brukare, elever i lärarnas fall. Man anstränger sig för att de ska få det bra – men det blir också en belastning, säger Ann Ponton Klevestedt.

– Samtidigt visar det sig att den här gruppen tillhör dem som tycker att jobbet är mest givande. Det är ett övergripande mönster i all vår statistik, säger hon.

Läs: Lärare bäst på att uppskatta jobbet

Drygt 10 procent av kvinnorna på arbetsmarknaden uppger att de har drabbats av smitta under pandemiåret.

En tredjedel av den totala svenska arbetsstyrkan har varit hemma från arbetet på grund av jobbrelaterad ohälsa.

Men trots att lärarna toppar de utsatta yrkeskategorierna, toppar de inte när det gäller frånvaro.

Totalt deltog 11 500 personer i undersökningen som utförs vartannat år.

Test: Jobbar du för mycket?