En av fyra grundskollärare utsatta för våld eller hot om våld

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

En fjärdedel av lärarna i grundskolan utsattes för våld eller hot om våld under de senaste tolv månaderna.
Lärarnas Riksförbunds undersökning visar att våldet eller hoten oftast kommer från elever.
– Det är riktigt tråkiga siffror och likaså att det inte går åt rätt håll, säger LR-ordföranden Åsa Fahlén.

Antalet anmälningar om hot och våld inom grundskoleutbildning och förskoleklass har ökat lavinartat. I jämförelse med 2012 handlar det om mer än 100 procent under de senaste tre-fyra åren. Av LR:s rapport framgår att utvecklingen inte motsvarar ökningen av antalet elever i grundskolan. Under samma period ökade elevantalet med 20 procent.

Åsa Fahlén, LR-ordförande.

De senaste tolv månaderna uppger 24 procent av grundskollärarna att de utsatts för våld eller hot om våld.

– På vilken annan arbetsplats som helst hade det tillsatts krisgrupper, undersökningar och olika insatser. Men på något sätt verkar det finns en uppgivenhet och det tycker jag är djupt problematiskt. De här siffrorna måste tas på allra största allvar. Jag menar att man inte gör det, säger Åsa Fahlén.

Olika förutsättningar

Hon konstaterar att det råder skolplikt, att alla ska gå i skolan. Det i sin tur innebär att lärare har en skyldighet att möta alla elever – som kommer med olika förutsättningar och bakgrunder.

– Tyvärr är läget så att inte alla skolor erbjuder de bästa förutsättningarna. Skolorna måste ta tag i incidenter som sker på en gång, och markera att våld och hot om våld inte accepteras. Oftast är det elever som ligger bakom men de gör det inte alltid med uppsåt. Kanske behöver de mer stöd eller en annan typ av skolgång? Kanske behöver sociala myndigheter ta tag i saker därför att det finns problem runt omkring som drabbar eleven?

I jämförelse med grundskolan är andelen utsatta lärare inom gymnasieskolan och vuxenutbildning avsevärt lägre; under en tiondel.

”Tyder på någonting annat”

– Det finns en korrelation mellan ökad ålder och mognad, att man kan behärska sig. Bakom siffrorna döljer det sig inte en massa elever i grundskolan som vill lärare illa utan det tyder på någonting annat. Som lärare kanske du avstyr ett bråk som uppstått i en mellanstadieklass på rasten och sedan får du ta emot sparkar och slag för att någon blir upprörd. Det behöver man titta på. Behövs det kanske extrapersonal som rastvaktar?

Problemen med våld och hot om våld är betydligt större på vissa skolor än på andra, konstaterar Åsa Fahlén.

– Vi vet att det skapas en stökigare miljö där det råder stor personalomsättning eller hög omsättning i skolledningen på plats. Om lärare inte har möjlighet att förbereda sina lektioner så bidrar även det till en otryggare miljö.