Var femte skola missar bidrag för läroböcker

Av landets totalt 854 skolhuvudmän har 195 inte sökt statsbidraget för tryckta skolböcker. Foto: Bildbyrån

Skolor har kunnat ansöka om ett riktat statsbidrag för tryckta skolböcker, som totalt uppgår till 680 miljoner kronor.
Men när sista ansökningsdagen nu passerat har en femtedel av skolorna inte begärt ut sin del.

I statsbidragspotten för detta år finns totalt 685 miljoner kronor för alla skolhuvudmän – kommuner och friskoleägare – att söka. Det motsvarar närmare 600 kronor till varje elev i förskoleklass och grundskola.

Men huvudmännen har ansökt om endast 527 miljoner kronor, visar Skolverkets sammanställning. Kvar i potten finns 158 miljoner kronor, det vill säga nästan en fjärdedel, som fryser inne. Pengar som inte söks kan nämligen inte fördelas om till någon annan.

Skolverket hade bedömt att 600 av de 685 miljonerna skulle komma till användning, men det blev alltså betydligt mindre.

– En problematik som vi brukar se med nya bidrag är att första året brukar det vara lite lägre söktryck, för det tar ett tag för huvudmännen att ställa om till möjligheterna som bidraget ger, säger avdelningschef Jonas Krantz vid Skolverket.

Kunde inte leva upp till kraven

Av landets totalt 854 skolhuvudmän har 195 inte begärt några pengar, rapporterar Sveriges Radio Ekot.

Ett av kraven för att få bidraget är att huvudmannen ska kunna lägga minst lika mycket på tryckta läromedel i år som de i genomsnitt gjort under de tre senaste åren – något som flera kommuner inte haft möjlighet att göra. Bland dem finns Eskilstuna, som annars skulle ha fått 6,3 miljoner i statsbidrag.

– Vi hade naturligtvis hoppats på att det här statsbidraget skulle vara en möjlighet för oss nu att radikalt öka tillgången och likvärdigheten på läromedel i våra enheter, säger Lisa Edholm, Eskilstuna kommuns avdelningschef för grundskolan.

”Helt nytt statsbidrag”

Skolminister Lotta Edholm säger att hon tror att fler kommuner kommer att söka under kommande år.

– Det är ju ett helt nytt statsbidrag och jag gissar att kommunerna kommer att söka det mer och mer, säger hon till Ekot.

Åsa Fahlén.

En ny rapport från Sveriges Lärare visar på den brist på pengar som lärare upplever när det gäller pengar till läromedel.

– På många ställen har man inte adekvata läromedel och man får inte lov att köpa in, säger ordförande Åsa Fahlén.

Ämneslärare i upprop

Det handlar också om huvudmän som köper in textböcker, men inte övningsböcker. Huvudmän som låter flera klasser dela på varje uppsättning, vilket gör det omöjligt för eleverna att ta hem en bok för att plugga. Och huvudmän som inte köper in lärarhandledningen.

Mia Smith, ordförande för Språklärarnas riksförbund.

I ett upprop på DN Debatt konstaterar 14 ämneslärare att det statliga bidraget inte räcker och ännu inte har nått alla skolor.

– Som lärare får du hela tiden skapa eget material och det tar mycket tid, säger Mia Smith, ordförande för Språklärarnas riksförbund.

Det är huvudmännens ansvar

En av Tidö-regeringens skolsatsningar är just tryckta läromedel, statsbidraget för detta är 685 miljoner 2023 och en halv miljard för 2024.

– Reformen är fantastisk, men många huvudmän har dragit ner på läromedel under lång tid och därför räcker inte pengarna. Ansvaret måste ligga på huvudmännen, säger Mia Smith.

LÄS MER:

Storsatsning på läsning i regeringens nya budget

Ämneslärarna: ”Ge oss läromedel – nu”

Kornhall: Därför bryter många lärare mot lagen varje dag