Podcast: Riskfylld lek – utmanar alla

Förskollärarna Eva Lindström, Elliy Lange och Fredrik Kahn diskuterar risklekar.

I senaste avsnittet av Förskolan pratar vi riskfylld lek. Vem är det som sätter gränser för barnens lek – är det förskollärarna, barnen eller föräldrarna?

I tidningen Förskolan definierar författaren och pedagogiska konsulten Suzanne Axelsson riskfylld lek:
 
“Riskfylld lek betyder att det är precis på gränsen av vad en människa klarar av, den är full av spänning och äventyr. Det är absolut inte farliga situationer. Leken som är riskfylld har en ”kanske-faktor”, där man kan misslyckas och den erbjuder en ”kittel i magen-rädsla.”
 
Fredrik Kahn, Elliy Lange och Eva Lindström tar upp stafettpinnen och pratar om varför den riskfyllda leken är så viktig – och svår.
— Jag har varit med om föräldrar som har spanat in gården och via mail meddelat oss om farliga och riskfyllda platser, berättar Eva.
 
Fredrik har mött många kollegor med ett stort säkerhetstänk:
— Är man i ett arbetslag där alla har det här jättestora säkerhetstänket då bekräftar man varandra i det. Det behövs prata om det här. Jag tror verkligen att det finns alldeles för många som har ett för stort säkerhetstänk som jobbar i förskolan.
 
Elliy känner igen sig.

— Jag själv kan vara väldigt tillåtande, men om någon annan upplever att det kan vara farligt eller att det finns stora risker så hamnar jag i någon slags position att jag släpper – att jag inte tillåter barnen leka eller klättra på samma sätt för att andra är så rädda för att de ska ramla och skada sig.

Lyssna på Förskolan här!