Förskollärare har inifrån­kunskap som andra saknar

Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Hallå där, Niklas Pramling, professor i pedagogik och redaktör för en ny bok förskollärares forskning.

Vad är bakgrunden till boken?

– Bakgrunden till boken är en nationell forskarskola för förskollärare som hette ”Forskarskolan i kommunikation och relationer som grundläggande för barns lärande”. Deltagarna delade sin tid mellan att forskarutbilda sig och att arbeta i sin förskola.

Kan du berätta om bokens teman?

– Tematiskt kan innehållet grupperas under tre teman: delaktighet, undervisning och dokumentation. Att det blev just dessa teman har berott på doktorandernas forskningsintressen, och de aktualiseras som sagt i relation till många olika innehåll och frågor. Speciellt frågan om deltagande, till exempel hur man kan göra barn till deltagare i gemensamma aktiviteter och kunskapsområden, bland annat genom undervisning eller i dokumentationsarbete.

Här används begreppet kollektiv agency – vad betyder det?

– När vi talar om kollektiv agency avser det förskollärares möjligheter att ha en röst i de frågor som är centrala för yrket, i stället för att bara politiker och andra hörs. För utvecklingen av förskolan och för erkännande av de yrkesverksammas kompetens behöver förskollärare få möjlighet till och redskap för att bli aktörer i frågor som handlar om verksamheten och den egna yrkesutövningen. De i förskolan har en inifrånkunskap som andra saknar.

Vilken nytta hoppas du förskollärare ska få av boken?

– Dels hoppas jag att den ska ge dem nya uppslag och insikter av relevans för deras arbete. Dels önskar jag att de ska bli inspirerade att tillsammans försöka öka de yrkesverksammas kollektiva agency, och därigenom också få ett större erkännande för sin yrkeskompetens. Det kan vara genom att göra sina röster hörda i att vara med och utveckla verksamheten och att bli intresserade av att bedriva forskning, genom egen forskarutbildning eller samverkan med forskare i projekt.

Rent praktiskt, hur börjar man forska?

– Ett sätt är att med sitt arbetslag ta kontakt med en forskargrupp vid ett universitet eller en högskola som man tycker bedriver intressant forskning och utformar något med dem. Man kan gemensamt söka medel för praktiknära forskning från Skolforskningsinstitutet. Ibland finns speciella satsningar i form av forskarskolor för förskollärare. Då deltar man ofta i forskarutbildning på halvtid och verkar i sin förskola på halvtid.

Ny antologi om forskarskola

Förskollärares egen forskning – praktiska exempel

Ingrid Pramling Samuelsson, Niklas Pramling (red)

(Studentlitteratur)