Arbeta med mångfald genom högtider

Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander är aktuella med en bok om mångfaldsarbete.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander, UBB-stipendiater 2019, har skrivit en bok om hur högtider och traditioner kan vara ett sätt att komma in på demokrati- och mångfaldsfrågor i förskolan.

Vi gör olika – undervisning om mångfald och demokrati i förskolan av Aisha Lundgren Aslla och Franziska Forssander (Lärarförlaget)

Aisha, berätta om boken!

– Vi beskriver hur vi utvecklat arbetet med demokrati och solidaritet genom högtider och traditioner som pedagogisk ingång. Vi beskriver de teoretiska perspektiv som ligger bakom arbetet; normkritisk pedagogik, interkulturella perspektiv och olikheter som startpunkt och hur vi rent praktiskt gått till väga när vi låtit barnen bredda sina mångfaldskunskaper genom erfarenhetsbaserad undervisning. Barnen har fått smaka, lukta, dansa och leka sig fram till kunskaper om hur vi människor lever kulturellt olika. 

Vad är det svåraste med mångfaldsarbete? 
– En svårighet kan vara osäkerhet hos kollegor inför detta område, där många känner sig okunniga. Det kan finnas en rädsla att göra fel eller trampa någon på tårna. 

I er enhet jobbar ni systematiskt med en högtidskalender. Berätta!
– Varje förskola väljer ut vilka högtider och traditioner som ska uppmärksammas, som jul, hanukkah, förskolans dag eller skördedag. Tre olika delar ska alltid finnas med: bakgrundskunskaper, skapande och klä ut sig. Syftet med att utgå från samma upplägg är att utmana ojämlika normer där vi kanske lägger väldigt mycket tid och energi på vissa kända högtider medan andra nya och mer okända bara beskrivs men inte upplevs. 

Ni bjuder på många härliga tips som att ha karneval eller fira kinesiska nyåret med drakdans. Barnen måste ha tyckt att det var spännande? 
– Att arbeta upplevelsebaserat är oerhört givande och ger verkligen barnen kunskaper som ”fastnar” i kropp och minne. Det sätter också i gång kreativiteten, barnen var snabba att göra egna kalendrar och danser och de planerade festligheter där de kunde kombinera alla de element de upplevt i aktiviteterna.

Finns det något du vill lyfta lite extra som slagit dig under arbetet med boken?
– Vikten av att ta avstamp i olikheter! När vi började spana efter olikheter kunde vi se en större variation i allt vi gjorde. Både vuxna och barn utvecklade ett nyfiket utforskande, eftersom världen är full av olikheter – det går att fira olika, men också att räkna olika, känna olika, tänka olika …  Vi kunde också se att när barnen hade olikheter som utgångspunkt – när de var beredda på varandras olikheter – så blev detta perspektiv ett viktigt verktyg i barnens samspel.

LÄS ÄVEN:

Firar vi högtider för barnens eller föräldrarnas skull?