De tar stor hänsyn till NP – kritiseras av kommunen

Nicklas Mörk, mattelärare på Fröviskolan i Lindesberg. Foto: Privat och Adobe Stock

Nicklas Mörk och hans kollegor på Fröviskolan i Lindesberg sätter slutbetyg i matematik som stämmer med NP-resultatet. Ändå upplever lärarna att det är deras skola som betraktas som det svarta fåret och får kritik av kommunen.

Av de tre grundskolorna i Lindesberg ligger Fröviskolan klart närmast resultaten i nationella provet när mattelärarna sätter sina betyg.

– Ibland finns det skäl att sätta högre betyg än provresultatet, med tanke på att elever kan ha en dålig dag. Men vi är försiktiga med det – en hel klass kan inte ha en dålig dag samtidigt, säger Nicklas Mörk.

I våras fick nio av tio elever på Fröviskolan samma slutbetyg i matematik som de fick på NP. På de två andra grundskolorna var sex av tio slutbetyg i matte tvärtom högre än NP-betyget.

Klart man blir förbannad

Regeringen har slagit fast att lärare ska ”särskilt beakta” provresultaten när de sätter sina betyg. Nicklas Mörk och hans kollegor följer uppmaningen men tycker inte att de får någon uppbackning från barn- och utbildningsförvaltningen i Lindesberg.

– Det pågår ingen diskussion inom kommunen om hur de nationella proven ska hanteras. De synpunkter som kommer handlar mer om att betygen är låga. Hade vi friserat siffrorna genom att avvika mycket från proven hade elevernas ämnesbetyg varit högre, men inte deras kunskaper.

Inför ett sammanträde i barn- och utbildningsnämnden pekade förvaltningen ut Fröviskolan som ett utvecklingsområde. Anledningen var bland annat att betygs­nivån i matematik var lägre än i de två andra grundskolorna

Hur reagerade ni på det?

– Det är klart att man blir förbannad, vi försöker ha en aktiv diskussion och värnar likvärdighet. Men den är som bortblåst. På kommunal nivå är det måluppfyllelse som är det viktiga. Hur kunskaperna ser ut bakom siffrorna? Den analysen gör man inte, säger Nicklas Mörk.

Om kommunen skriver att det är betygen som spelar roll så underblåser den ett arbetssätt som inte tar hänsyn till de nationella proven, anser Nicklas Mörk.

– Det är nästan som att skriva att det är bra att avvika från nationella provet.

Det får stå för honom

Michael Tybell, verksamhetschef för grundskolan, tillbakavisar kritiken via mejl.

”Inte någonstans framförs kritik mot att Fröviskolan sätter sina betyg för nära resultaten i de nationella proven. Att en skola som i flera års tid uppnår resultat som är på en nivå där vi inte är nöjda är väl inte konstigt att den nämns som ett utvecklingsområde.”

Det vore mer anmärkningsvärt om förvaltningen inte uppmärksammade detta, menar Michael Tybell.

”Dokumentet berör resultaten i stort på Fröviskolan och där är ämnet matematik ett av de ämnen där vi i flera års tid ser resultat vi inte är nöjda med. Men åter­igen, inte någonstans framförs kritik mot att Fröviskolan sätter sina betyg för nära resultaten i de nationella proven”, skriver han.

Nicklas Mörk menar att det inte pågår någon diskussion inom kommunen om hur de nationella proven ska hanteras. Har han rätt?

”Vi jobbar på en mängd olika sätt med sambedömning, återkoppling till låg- och mellanstadiet men även förskolan kring hur resultaten ser ut och vilka lärdomar vi kan dra. Sedan har detta inte varit lika fullt fungerande under pandemin”, skriver Michael Tybell och understryker att förvaltningen inte delar Nicklas Mörks beskrivning.

”Att han väljer att skapa den här bilden får stå för honom.”

”Med utveckling avses bland annat betyg

Nicklas Mörk håller fast vid kritiken:

– Det som beskrivs i underlaget till nämnden är att två skolor har en positiv utveckling medan ett utvecklingsområde för kommunen är den tredje skolan. Med utveckling avses bland annat betyg. Det är korrekt att det inte står något om avvikelser från NP-resultaten i analysen. Jag menar att det borde göra det då höga avvikelser ger en högre måluppfyllelse vilket framställs som ett mått på framgång.

Samtidigt understryker han att lärarna på Fröviskolan inte känner några påtryckningar om betygssättningen från sin rektor.

– Rektor vill att vi sätter rätt betyg. Det stärker oss, säger Nicklas Mörk.