Så ska säkerheten stärkas i svenska kemisalar

Jenny Olander är föreståndare för Kemilärarnas resurscentrum (KRC).

Svenska kemilärare får draghjälp av europeiska kollegor för att stärka kemisäkerheten i skolan. En ny hemsida blir ett stöd för både lärare och skolledare.
– Nu hoppas vi att lärarna vågar göra fler labbar, säger Jenny Olander, föreståndare för Kemilärarnas resurscentrum (KRC).

Lagstiftning, riskbedömning och rutiner för att arbeta med kemikalier i undervisningen, är några av de områden som den nya hemsidan Chemical Safety in Science Education tar upp.

– Varje text har utvecklats av personer från minst två olika länder, säger Jenny Olander, föreståndare för Kemilärarnas resurscentrum (KRC) vid Stockholms universitet. KRC ger råd i kemisäkerhetsfrågor och stöder kemilärare i hela Sverige, både i grundskolan och på gymnasiet.

Informationen riktar sig till kemilärare och andra lärare i naturvetenskapliga ämnen, där kemikalier används. Även skolchefer och lärarutbildare hör till målgruppen.

Samma svårigheter i många länder

Hemsidan är resultatet av ett EU-projekt som Sverige deltagit i tillsammans med Finland, Norge och Slovenien. Projektet kom till sedan Jenny Olander och hennes medarbetare på KRC vänt sig till kollegor i Finland och Norge för att få veta mer om hur de två grannländerna jobbar med kemisäkerhet och hur stödet för lärarna ser ut där.

– Vi såg att vi alla jobbar med samma svårigheter och därför sökte vi medel för ett gemensamt EU-projekt.

På hemsidan kan man till exempel läsa att syftet med en riskbedömning är att tänka igenom potentiella faror kopplade till en aktivitet. Där finns också råd om åtgärder som bör vidtas för att minska risken och undvika olyckor.

För att försäkra sig om att hemsidan håller hög kvalitet har Association of Science Education (ASE) granskat innehållet. Projektdeltagarna har också haft ett antal möten med företrädare för Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA), för att få hjälp med hur kemikalielagstiftningen kan tolkas för skolans verksamhet. Till projektet har även nationella referensgrupper med lärare varit kopplade.

Hur god är kemisäkerheten i svenska skolor?

– Jag skulle säga att den är god, det händer sällan olyckor. Men jag skulle önska att fler lärare med stöd av hemsidan vågar göra fler labbar, säger Jenny Olander.

Har teknisk personal i vissa länder

I en del andra europeiska länder, till exempel Storbritannien, är det vanligt att skolor har teknisk personal som stöd för undervisningen i kemi och andra naturvetenskapliga ämnen. Lärarna får hjälp att ta fram den utrustning de behöver för en laboration. Teknikern hjälper också till med riskbedömning av till exempel kemikalier. Teknisk personal förekommer även på några större skolor i Sverige, men det är sällsynt.

– Det skulle vara svårt att införa labbtekniker i alla våra skolor, eftersom det kräver en hel del resurser. Däremot tycker jag att den person på skolan som har i uppgift att organisera labbutrustning och hanteringen av kemikalier, borde få ordentligt med tid och resurser avsatt för att genomföra arbetsuppgifterna, säger Jenny Olander.

En annan utmaning är att det inte finns någon gemensam policy i Sverige kring vilken grundläggande utrustning och vilka kemikalier som behövs för att en skola ska få tillstånd att bedriva kemiundervisning.

– Det är något som vi på KRC vill arbeta vidare med, säger Jenny Olander.

Här hittar du hemsidan ”Chemical Safety in Science Education”

LÄS ÄVEN

Stora brister i skolornas kemisalar

NO-kravet när labbarna tas bort från nationella proven

Allvarliga brister i NO-sal upptäcktes vid granskning

Vardagsnära kemi ska väcka elevers intresse