Replik: Claes Johnsons lösning på skolmatematikens problem är inte seriös

Johan Wästlund och Rebecka Östergren Beijer bemöter Claes Johnsons debattartikel "Så kan skolmatematikens kris lösas" i en mycket kritisk replik.
Johan Wästlund, biträdande professor i matematik, Chalmers tekniska högskola och Rebecka Östergren Beijer, gymnasielärare/lärare åk 7-9, Stålforsskolan, Eskilstuna är kritiska till Claes Johnsons debattartikel "Så kan skolmatematikens kris lösas". Foto: Privat
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Detta är en replik på artikeln "Så kan skolmatematikens kris lösas" (19/3) där Claes Johnson förespråkar sitt undervisningsmaterial "DigiMat" som en möjlig lösning på krisen i skolmatematiken.

LÄS ÄVEN: Debatt: Så kan skolmatematikens kris lösas

Johnson har rätt i att matematikämnet har problem. I sin artikel går han dock längre och anklagar Skolverkets generaldirektör för att försvåra situationen genom en avvaktande hållning till DigiMat. Som läsare utgår man då givetvis från att DigiMat har använts omfattande och visat sig ge goda resultat. Inte skulle väl en professor annars vända sig till Skolverket? 

I Facebookgruppen "Matematikundervisning" med 19 000 medlemmar, där Johnsons artikel på hans eget initiativ har diskuterats, frågade flera lärare hur det har gått på de skolor där DigiMat har använts. Som svar erbjöds vi då att bli först med att testa detta material! Man baxnar. Johnson har alltså vänt sig direkt till Skolverkets generaldirektör för att marknadsföra ett material som ännu inte har prövats!

"Svarar konsekvent undvikande"

En rad intresserade frågor har ställts i gruppen, men Johnson svarar konsekvent undvikande och bjuder i stället in till enskilda Zoommöten. Han verkar till exempel inte ens ha tänkt på att materialet behöver finnas i sin helhet på svenska om det ska gå att använda i skolan. Detta går inte att ta på allvar.

Att ett läromedel inte har utvärderats utesluter givetvis inte att det har kvaliteter. Men för att fungera i skolan behöver det vara relativt lättillgängligt. Att DigiMat skulle kunna lyfta svensk skola ur en kris kan vi avfärda redan på basis av hur svårt det är för lärare att få svar på enkla frågor om materialet och hur det ska användas. 

"Kontroversiellt rykte"

Johnson tenderar att bemöta frågor om evidens med hänvisning till sitt eget goda anseende i universitetskretsar. I sin artikel nämner han att läromedlet Body and Soul är "omtalat", och berättar indignerat hur Skolverket inte tycks tillskriva hans omfattande meriter något värde. Eftersom Johnson själv tar upp detta, vill vi påpeka att han sedan länge har ett mycket kontroversiellt rykte, och att "Body and Soul" har fått skarp kritik. Rättvist eller ej, men om det nu var så att Skolverket "stängde dörren" väldigt snabbt, tyder det snarare på att man faktiskt tog hänsyn till Johnsons renommé. 

Johan Wästlund, biträdande professor i matematik, Chalmers tekniska högskola

Rebecka Östergren Beijer, gymnasielärare/lärare åk 7-9, Stålforsskolan, Eskilstuna

SVAR DIREKT: Claes Johnson menar att repliken inte bygger på någon form av saklig granskning av DigiMat och meddelar att han inbjuder till sådan via sin blogg. Vidare skriver han att "om fortbildning i matematik+programmering (med DigiMat som en möjlig modell) kan lösa skolmatematikens kris, så vore mycket vunnet för både elever, lärare och samhälle."

OM LÄRAREN DEBATT

Vill DU debattera hos oss? Gör så här!

Välkommen att göra din röst hörd i Läraren Debatt. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv cirka 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararen.se

LÄS ÄVEN

Debatt: Så kan skolmatematikens kris lösas

It-företag programmerar om mattelärare

Programmering lyfter inte elever i matte

Fortbildning i programmering gav väldigt olika resultat