Friluftsliv får elever att kämpa i skolan

Åsa Tugetam, forskare vid Linnéuniversitet, visar i en avhandling att en vecka med friluftsliv får elever att satsa mer på skolans olika ämnen. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Yrkesläraren

Upplevelser i naturen kan få eleverna att kämpa mer med olika ämnen i skolan. Det visar en avhandling om friluftsliv i gymnasiet.

Åsa Tugetam, forskare vid Linnéuniversitetet, har i sin avhandling följt med två gymnasieklasser i årskurs 3 under deras veckovandring med övernattning i fjällen.

Elevernas erfarenheter från veckan i fjällen bidrar till värden som är svåra att nå med traditionell klassrumsundervisning i skolan. Utöver kunskaper som kan kopplas till betyg under friluftsveckan så sker en identitetsutveckling. Eleverna får träna socialt samspel och de får insikter som de har med sig långt senare.

– I min avhandling har jag fått svar som visar att eleverna får testa sina gränser. Man kan inte checka ut och gå hem om det är jobbigt på fjället, säger Åsa Tugetam.

Samarbetar

När eleverna har varit hemma i ett halvår har de fått bestående värden av friluftslivet, enligt intervjuerna.

– Eleverna uttrycker att de kan mer än vad de tror. De har klarat utmaningarna i en lärmiljö på fjället och överför det till vardagen hemma på skolan. Om det blir svårt i något skolämne så har de fått en insikt om att kämpa på, säger Åsa Tugetam, som är idrottslärare i grunden och som har jobbat i grundskolan och gymnasiet.

När eleverna befann sig på en okänd plats blev det också nödvändigt att kunna samarbeta med andra.

– Eleverna beskriver detaljerat hur deras nya upplevelser och perspektiv bidragit till deras sociala utveckling och hur erfarenheten gett dem nya perspektiv på vardagen hemma, säger Åsa Tugetam.

Yrkesämnen

Det kan därför vara värdefullt att i början av en gymnasietid ha ett längre inslag med friluftsliv där eleverna får lära känna varandra och få utmanas i en annan miljö än hemma på skolan.

– Det kan ge många fördelar. Jag kallar det för kontrasternas pedagogik. Att man byter lärmiljö. Och man behöver inte åka till fjällen med en klass utan kan vandra och övernatta ett par dagar i något område inte allt för långt bort. Inom området friluftsliv är det lätt att hitta naturliga samarbeten med andra ämnen så som naturkunskap, geografi, olika yrkesämnen för att nämna några ämnen.

Åsa Tugetam kommer att fortsätta med forskning om friluftsliv och platsens betydelse för lärande. Friluftsliv har dessutom kommit upp på agendan på ett annat sätt i och med pandemin när många väljer att träffas utomhus. År 2021 har dessutom utsetts till friluftslivets år av regeringen.

– Det bör kunna ge lite draghjälp till att satsa på friluftsliv även i skolan, säger Åsa Tugetam

Titeln på avhandlingen är ”Att göra och erfara friluftsliv. En etnografisk studie om lärprocesser i gymnasieelevers friluftsundervisning.”

LÄS ÄVEN: 

Ämnesintegrering prioriterar kvalitet framför kvantitet