Specialpedagogens hjälpmedel: ”Gör matten både taktil och visuell”

Maria Udell-Ericsson har arbetat som specialpedagog i grundskolan i 15 år. Foto: Henrik Hansson

Maria Udell-Ericsson berättar om sitt jobb som ­special­pedagog på friskolan Mosaik i Falun och om favoriten bland verktygen.

”Vår skola har musik som profilområde och avslutningskonserten i nian är ett tydligt mål. Vi måste ha samma tankesätt kring teoretiska ämnen och våga vara långsiktiga. Den absolut vanligaste orsaken till att ett hjälpmedel inte fungerar är att man inte håller ut och använder det över tid. Saker måste få ta tid!

Numicon är min stora favorit, som jag ständigt återvänder till – talblock som gör matematiken både taktil och visuell. Det är så mycket eleverna behöver ta in, och de som har svårt med arbetsminnet behöver få hjälp att aktivera alla sinnen för att de ska kunna befästa kunskaperna.

Det vanligaste användningsområdet för Numicon är att öva 10-kompisar men många elever behöver stöd även i andra faser av matematiken. Kuberna fungerar bra som visuellt och taktilt bildstöd kring de flesta delarna av lärandet.

Jag brukar modellera tillsammans med undervisande lärare innan de börjar arbeta med eleven. Lärarna har egna lådor som de kan använda. Som med alla verktyg och specialpedagogiska metoder behöver läraren själv vara bekväm och hemmastadd, det hjälper ju inte att bara lägga fram ett par kuber till eleven. Så vi testar ihop, leker med det och jag visar olika sätt att nå fram utifrån vilken nivå eleven befinner sig på.”

Berättat för: Henrik Pallin

LÄS ÄVEN

Ny kunskapsöversikt om adhd – medicineringen säker och viktig

Fritidslärarna bygger relationer på rasten

Forskarna: Lärare behöver utveckla förmågan att förstå npf