Nytt SPSM-paket för tidiga stödinsatser

Studiepaketet ”Systematik för tidiga stödinsatser” stöttar pedagoger i skapandet av gemensamma planeringsrutiner för undervisning och stödinsatser.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Nu finns ett nytt studiepaket från SPSM som ger stöd kring hur skolor kan arbeta med garantin för tidiga stödinsatser. Vikten av att involvera eleverna själva poängteras.

För två år sedan infördes garantin för tidiga stödinsatser i skollagen, detta för att skolorna i tid ska upptäcka de elever som riskerar att inte uppnå kraven i svenska, svenska som andraspråk eller i matematik.

Om en elev är i behov av stödinsatser vet vi att dessa kan variera otroligt mycket. Därför är det så viktigt att eleven är delaktig.

Nu har Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram det nya studiepaketet ”Systematik för tidiga stödinsatser”, som handlar om hur skolan kan skapa gemensamma rutiner för planering av undervisning och stödinsatser. Det poängteras även hur viktigt det är med uppföljning av stödinsatserna för att se att de har effekt.

Studiepaketet innehåller fyra delmoment och tar bland annat också upp behovet av att involvera eleven i frågan om hur skolan utformar stödet.

– Om en elev är i behov av stödinsatser vet vi att det kan variera så otroligt mycket vilket stöd den individen kan behöva. Därför är det så viktigt att eleven är delaktig, säger Åsa Nyberg, rådgivare på SPSM som varit med att ta fram studiepaketet.

LÄS ÄVEN

Så ska elever med dubbla läroplaner hjälpas

Augustsson: Specialpedagogik påminner om trädgårdsarbete

Särskild undervisningsgrupp ger bättre studiero

Satsning på övergripande specialpedagog sprider sig