Här finns kunskap och verktyg om tillgänglig lärmiljö

Hur utformas ett klassrum där alla vill och kan vara delaktiga och lära sig? Foto: Johnér
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Specialpedagogik

Det finns många resurser för dig som vill veta mer om tillgänglig lärmiljö och hur den kan skapas. Vi har samlat några bra lästips här.

  • Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM kan du hitta studiepaket, stödmaterial, goda exempel och även ett värderingsverktyg som kan vara till god hjälp i arbetet med tillgängliga lärmiljöer. Där kan du även få hjälp med rådgivning och söka bidrag, exempelvis SIS – särskilda insatser i skolan.
  • Tillgängligt lärande i fritidshemmet är en sammanställning från Skolverket med stöd och inspiration för att skapa ett fritidshem som är tillgängligt för alla elever.
  • Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2021 är en ny rapport från SKR som beskriver kommunernas bild av personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, förvaltningens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar.
  • Nyfiken på hur andra gör? I Svedala finns en lärarblogg med många tankar kring inkluderande lärmiljöer.
  • För att stödja kommunerna i arbetet med att utveckla skolans lärmiljö och det systematiska kvalitetsarbetet har SKR tillsammans med fyra kommuner nyligen utarbetat ett digitalt verktyg till arbetsmodellen DigiLys. Modellen består av fyra steg: kartläggning, analys, insatser och utvärdering.
  • Olika är normen är en av SKR:s bestsellers – men 20 exemplar kan erhållas utan kostnad. Flera kommuner har använt den i rektorsgrupper och i arbetslag som samtalsunderlag vid kompetensutveckling.
  • Bristande tillgänglighet räknas som diskriminering enligt den svenska diskrimineringslagen. Det gäller inom många olika samhällsområden, ett är utbildning och skola. Sedan 2017 gäller att alla utbildningsanordnare ska arbeta systematiskt med det lagen kallar aktiva åtgärder: motverka diskriminering med lagkrav på att kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp risker. Läs mer på DO:s webbplats.

LÄS ÄVEN

Personliga relationer viktigare än alla verktyg

”Man måste­ vara en special­pedagogisk detektiv”

”Marionettmamman”: Ta in föräldraperspektivet på npf!