Så rundar kommunen förbudet mot kulturskolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Elever på landsbygden kan ha svårt att delta i kulturskolans aktiviteter på kvällstid eller efter skolan. Lessebo kommun har hittat en lösning på problemet genom att erbjuda kulturskola under elevens val.
– Det här är ett sätt att erbjuda estetiska lärprocesser via kulturskolan till fler elever, säger Therese Linnér, skolchef i Lessebo.

För att erbjuda barnen en likvärdig möjlighet att delta har en del kommuner lagt kulturskolans lektioner under skoltid. Gislaveds kommun gjorde det fram till i somras men hotades sedan av ett vite från Skolinspektionen om de inte upphörde med det.

Många elever kan tvingas välja bort kulturskolans aktiviteter på grund av långa avstånd till tätorten och skolan. De måste passa skolskjutsar och blir beroende av att föräldrar skjutsar för att kunna delta.

Skolverket har nyligen gett ut ett informationsmaterial tillsammans med Kulturskolecentrum där de förtydligar vad som gäller. I materialet konstaterar de att det inte finns något som hindrar att kulturskolans undervisning kan ske i anslutning till skoldagen, före eller efter skolschemat eller på håltimmar och raster.

Rektorer i grundskolan kan också bevilja elever kortare ledighet för ”enskilda angelägenheter” för exempelvis vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Det ska dock prövas utifrån elevens studiesituation, möjligheten att kompensera förlorad undervisning och längden på frånvaron. Däremot går det inte att generellt bevilja en elev ledigt för en aktivitet i kulturskolan som gör att hen missar samma lektion vecka efter vecka.

Eftersom yngre barn sällan har håltimmar och elever kan vara beroende av att passa skolskjutsar så hjälpte inte Skolverkets information för alla barn.

Lessebo kommun, som har en hel del elever som är beroende av skolskjuts, har däremot erbjudit elever kulturskola under elevens val. Det har fungerat bra enligt skolchefen Therese Linnér i Lessebo. Eftersom både rektorerna för skolorna och kulturskolans rektor ligger under barn- och utbildningsförvaltningen har de lättare kunnat hitta sätt att integrera verksamheterna.

Therese Linnér

– Samarbetet mellan skolan och kulturskolan har stärkts under senaste tiden och är även ett sätt att stärka skolornas kulturprofil och det i sin tur samverkar med att stärka elevernas måluppfyllelse. Men förutom att erbjuda kulturskola som elevens val så erbjuder vi också kulturskola under eftermiddagar och som en särskild fritidsgårdsaktivitet en kväll i veckan, säger hon.